Hemsidan Pressmeddelanden Wallin: Regionalt ungdomsarbete får nästan 12,5 miljoner euro

Wallin: Regionalt ungdomsarbete får nästan 12,5 miljoner euro

tiedote / pressmeddelande
11-03-2010

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin har beviljat 12 350 000 euro för främjande av regionalt ungdomsarbete under 2010. 500 000 euro av anslagen riktas till ungdomsverksamhet, 9 250 000 euro till ungdomsverkstäder, en miljon till regionala utvecklingsprojekt och 1 600 000 euro till lokal hobbyverksamhet för barn och unga. Det är 2 500 000 euro mera än förra året, dvs. 25 %.

– Vid beviljandet av anslagen har vi tagit i beaktande bl.a. antalet unga inom de olika verksamhetsområdena, antalet kommuner och landskap, den totala mängden ansökningar och ansökta understöd, antalet unga arbetslösa i verkstäderna samt antalet anställda inom ungdomsväsendets regionförvaltning, berättar minister Wallin.

– Dessutom har vi uppmärksammat deltagandet i det ungdomspolitiska samarbetet i Barents euroarktiska område samt verkstadsverksamheten i Egentliga Finland och den riksomfattande koordineringen av uppsökande ungdomsarbete, fortsätter Wallin.

Enligt statens regionförvaltningsreform svarar närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM) för regionförvaltningen inom ungdomsarbetet. Verksamheten är organiserad så att sex NTM-centraler sköter ungdomsärenden på ett utvidgat verksamhetsområde. Dessa är: NTM-centralen i Nyland (Nyland, Östra Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne -Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen), NTM-centralen i Egentliga Finland (Egentliga Finland och Satakunda), NTM-centralen i Norra Savolax (Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen), NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Birkaland och Mellersta Finland), NTM-centralen i Norra Österbotten (Norra Österbotten och Kajanaland) samt NTM-centralen i Lappland.

– Undervisningsministeriet och respektive närings-, trafik- och miljöcentral kommer särskilt överens om hur anslagen används genom funktionella resultatavtal, säger Wallin.

 

Anslag för verksamhet
NTM-centralen i Lappland
55 000 euro
NTM-centralen i Österbotten
95 000 euro
NTM-centralen i Norra Österbotten
65 000 euro
NTM-centralen i Norra Savolax
90 000 euro
NTM-centralen i Nyland
125 000 euro
NTM-centralen i Egentliga Finland
70 000 euro


  Understöd för ungdomsverkstäder
NTM-centralen i Lappland
490 000 euro
NTM-centralen i Österbotten
2 360 000 euro
NTM-centralen i Norra Österbotten
1 110 000 euro
NTM-centralen i Norra Savolax
1 185 000 euro
NTM-centralen i Nyland
2 955 000 euro
NTM-centralen i Egentliga Finland
1 150 000 euro


  Understöd för regionutvecklingsprojekt
NTM-centralen i Lappland
100 000 euro
NTM-centralen i Österbotten
210 000 euro
NTM-centralen i Norra Österbotten
115 000 euro
NTM-centralen i Norra Savolax
115 000 euro
NTM-centralen i Nyland
350 000 euro
NTM-centralen i Egentliga Finland
110 000 euro

  
  Understöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga 

NTM-centralen i Lappland
150 000 euro
NTM-centralen i Österbotten
335 000 euro
NTM-centralen i Norra Österbotten
175 000 euro
NTM-centralen i Norra Savolax
245 000 euro
NTM-centralen i Nyland
500 000 euro
NTM-centralen i Egentliga Finland
110 000 euro


 

 Ytterligare information:

Ungdomsverkstäder:
Konsultativa tjänstemannen Jaana Walldén, 09-160 77228; jaana.wallden(at)minedu.fi
Övriga anslag:
kulturrådet Kimmo Aaltonen, 09-160 77279; kimmo.aaltonen(at)minedu.fi

Hemsidan Pressmeddelanden Wallin: Regionalt ungdomsarbete får nästan 12,5 miljoner euro