Etusivu Tiedotteet Suomi kehittämään kansainvälistä koulutuksen arviointityökalua

Suomi kehittämään kansainvälistä koulutuksen arviointityökalua

tiedote
07-06-2009

Suomi, Australia, Iso-Britannia, Portugali ja Singapore käynnistävät yhdessä Melbournen yliopiston sekä tietotekniikka-alan yritysten Ciscon, Intelin ja Microsoftin kanssa koulutuksen Assessing and Teaching of 21st Century Skills -tutkimus- ja kehittämishankkeen.

Hankkeen tarkoituksena on luoda uutta teknologiaa koulutuksen arviointiin niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Arviointitekniikan avulla voidaan tulevaisuudessa toteuttaa laajoja vertailututkimuksia eri koulumuodoissa (esimerkiksi PISA-tutkimus).

ATCS-hankkeen toisena keskeisenä tavoitteena on tunnistaa sellaisia yli perinteisten oppiaineiden meneviä taitoja ja osaamisalueita (kuten luovuus ja innovointikyky, ongelmanratkaisukyky, vuorovaikutus, yhteistyökyky ja teknologiataidot), joita tulevaisuuden työelämä tarvitsee ja joita koulutuksen avulla kehitetään. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää Suomessa mm. tuntijakouudistuksessa ja opetussuunnitelman perusteita uudistettaessa.

Hankkeessa toteutetaan myös kansainvälinen vertailututkimus siitä, kuinka hyvin oppilaat hallitsevat tulevaisuuden avaintaitoja. Lisäksi tuotetaan tietoteknisiä oppimisympäristöratkaisuja, joilla tuetaan tulevaisuuden taitojen opetusta.

- Suomen kannalta hanke tarjoaa mahdollisuuden opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä oppilaiden luovuuden, sosiaalisten taitojen, innovatiivisuuden ja ongelmanratkaisukyvyn edistämiseen. Suomi haluaa olla mukana edelläkävijänä luomassa uutta arviointityökalua koulutuksen kehittämiseksi tulevaisuuteen, sanoo opetusministeri Henna Virkkunen.

ATCS-arviointihankkeesta lisätietoa internet-osoitteessa: www.atc21s.org

Lisätietoja:
- ylijohtaja Sakari Karjalainen (opetusministeriö), puh. (09) 160 77220, 0400 818 910
- opetusneuvos Jari Rajanen (opetusministeriö), puh. (09) 160 77463, 040 742 1127

jo

Etusivu Tiedotteet Suomi kehittämään kansainvälistä koulutuksen arviointityökalua