Hemsidan Pressmeddelanden 2,5 miljoner till uppsökande ungdomsarbete

2,5 miljoner till uppsökande ungdomsarbete

tiedote / pressmeddelande
01-04-2009

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin har beviljat 2,5 miljoner euro för uppsökande ungdomsarbete som jobbar parvis. Med hjälp av den uppsökande verksamheten nås unga som inte fyllt 29 år och som marginaliserats från utbildning, arbetslivet och övrig offentlig service. Sammanlagt har 63 projekt beviljats statsbidrag.

De största enskilda bidragen beviljades Diakonissanstalten i Helsingfors för projektet Vamos (90 000) och ungdomsverkstaden KaksKättä i Seinäjoki (70 000). I år inleds sammanlagt nio nya projekt.

– Det har visat sig vara en fungerande lösning att ha uppsökande ungdomsarbetare som arbetar parvis och är knutna till ungdomsverkstäderna. Det uppsökande arbetet har hjälpt unga att snabbt komma i kontakt med de tjänster inom den offentliga sektorn som de har rätt till och är i behov av. Det uppsökande arbetet har sänkt tröskeln mellan de unga och den offentliga servicen, konstaterar minister Stefan Wallin.

– Det uppsökande arbetet där ungdomsarbetare jobbar parvis har också väckt de ungas förtroende, vilket visar sig i antalet unga som har nåtts via verksamheten. I fjol handlade det sammanlagt om 1999 ungdomar, av vilka knappt 11 % hade invandrarbakgrund.

– I år finns det sammanlagt 60 par ungdomsarbetare runtom i Finland som ägnar sig åt uppsökande verksamhet. På endel orter finns det dessutom samarbetsnätverk, som delvis sker i form av uppsökande arbete som sker parvis. Sammanlagt arbetar över 120 personer inom den understödda verksamheten, av vilka närmare 115 personer arbetar med det på heltid. För närvarande omfattas 135 kommuner av den uppsökande verksamheten med ungdomsarbetare som jobbat parvis, framhåller Wallin.
De beviljade medlen förbättrar ungdomsverkstädernas möjlighet att ingripa i ett tidigt skede och innebär att tröskeln till offentliga tjänster sänks. Behovet av offentlig service har ökat från och med år 2000. I och med att verksamheten vid ungdomsverkstäderna och det uppsökande arbetet utvidgas och blir permanent, förbättras tillgången till offentlig service för ungdomar som inte själva har initiativförmåga nog för att söka sig till de tjänster de behöver. Med hjälp av den uppsökande verksamheten är det möjligt att få dem i kontakt med tjänster som ger dem kunskap att sköta sin vardag och förutsättningar för att ansöka om studieplats eller jobb. Samtidigt får de som är läropliktig handledning och råd för att slutföra grundskolan.

-- -- --

För ytterligare upplysningar, kontakta överinspektör Jaana Walldén, tfn 09 -160 77228

Projekt som beviljats understöd 2009 (pdf)

pm, np-g

Hemsidan Pressmeddelanden 2,5 miljoner till uppsökande ungdomsarbete