Etusivu Tiedotteet

Ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede: Suomeen kansallinen väkivallan asiantuntijakeskus

tiedote
24-09-2008

– Valtakunnallinen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn koordinointi on tämän vuoden alusta siirretty Stakesin vastuulle. Tehtävään kuuluu myös tukea valtakunnallista, alueellista ja paikallista väkivallan ehkäisytyötä. Tähän toimintaan on käytettävissä yhden henkilön työpanos. On selvää, että tämä on liian vähän, toteaa lasten, nuorten ja perheiden politiikkaohjelman ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede.

– Laajempi näkökulma lähisuhdeväkivaltaan on tehokas tapa kehittää ennaltaehkäisyä. Nuorten itsemurhat, ja niiden estäminen, kuuluvat tähän laajempaan näkökulmaan.

Wreden mukaan Stakesin ja Kansanterveyslaitoksen yhdistäminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi tuo mahdollisuuden koota yhden katon alle kansallinen lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisemisen ja hoidon asiantuntijakeskus. Keskuksen tehtäviin voitaisiin hyvin liittää myös uhritutkimukset, sovittelutoiminta ja suuronnettomuuksiin liittyvän osaamisen kehittäminen sekä tuki kunnille näissä asioissa.

Norjassa on vuodesta 2004 ollut "Väkivallan ja traumaattisen stressin kansallinen asiantuntemuskeskus" (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress www.nkvts.no). Yksiköllä on käytössään 35 henkilön työpanos. Keskuksen tehtäviin kuuluu ennaltaehkäisyn kehittämistyö sekä laajasti ymmärtäen väkivaltaan liittyvät ilmiöt kuten itsemurhien ehkäisy. Tehtäviin kuuluu myös tutkimus ja kehittämistoiminta; väkivallan ja traumaattisen stressin esiintyvyys, sen ehkäiseminen ja arviointi; ammattilaisten kouluttaminen, jotta osataan paremmin puuttua väkivallan ja traumaattisen stressiin aiheuttamiin ongelmiin; tiedon levittäminen ja valvonta ja kuuleminen sekä asiantuntijoille tiedottaminen.

Lisätietoja: ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede, puh. 0400 810 077

pe

Etusivu Tiedotteet