Etusivu Tiedotteet Aikuiskoulutusuudistuksen johtoryhmän väliraportti valmistui

Aikuiskoulutusuudistuksen johtoryhmän väliraportti: Yliopistolain uudistuksessa huomioitava korkeakoulutettujen aikuiskoulutustarpeet

tiedote
26-06-2008


Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistusta valmistelevan johtoryhmän mukaan yliopistolakiin on kirjattava, että elinikäisen oppimisen edistämisen tulee olla myös yliopistojen tehtävä. Yliopistolain uudistamisen olisi osaltaan tuettava aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen tavoitteita, kuten elinikäisen oppimisen edellytysten ja korkeakoulutettujen täydennyskoulutusmahdollisuuksien parantamista sekä korkeakoulutasoisen aikuiskoulutuksen vahvistamista. Elinikäisen oppimisen edistäminen on huomioitava myös uudessa yliopistojen rahoitusmallissa sekä opetusministeriön ja yliopistojen kesken sovittavien määrällisten ja laadullisten tavoitteiden määrittelyssä.

Nykyinen yliopistolain muotoilu "yliopistot voivat järjestää myös täydennyskoulutusta ja avointa korkeakouluopetusta" on muutettava velvoittavampaan muotoon.

Johtoryhmä esittää myös, että opiskeluoikeutta ja suorittamisaikoja koskeviin perusteluihin lisätään eri tavoin hankitun osaamisen tunnustamista koskeva tavoite.

Edellä mainitut kannanotot sisältyvät juuri valmistuneeseen ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen (AKKU) väliraporttiin.

Johtoryhmän mukaan yli 25-vuotiaiden uusien perustutkinto-opiskelijoiden korkea osuus yliopistoissa on merkittävä koulutuspoliittinen haaste, johon on etsittävä ratkaisua aikuiskoulutuksen uudistamisen lisäksi yliopistolain kautta. Johtoryhmän mielestä syy aikuisten korkeaan osuuteen on täydennyskoulutuksen liiketaloudellisin perustein määräytyvä hinta sekä työmarkkinoiden kysyntään vastaavan täydennyskoulutuksen tarjonnan puutteet.

Muut keskeiset ehdotukset aikuiskoulutuksen kehittämiseksi johtoryhmä tekee syksyllä 2008 ja vuoden 2009 aikana. Johtoryhmä on asettanut työnsä tueksi jaostoja. Tavoitteena on toteuttaa uudistukset 1.1.2010 lähtien. Johtoryhmä jättää kokonaisuudistusta koskevan loppuraporttinsa 31.12.2010 mennessä.

Opetusministeriö asetti elokuussa 2007 johtoryhmän valmistelemaan ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen valmistelua. Ryhmässä ovat edustettuina vastuuministeriöt sekä työelämän valtakunnalliset keskusjärjestöt. Hallitusohjelmaan sisältyvällä kokonaisuudistuksella selkeytetään ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen hallintoa, rahoitusta, etuuksia ja koulutustarjontaa.

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus. Akku-johtoryhmän väliraportti

-----

Lisätietoja:
AKKU-johtoryhmän puheenjohtaja valtiosihteeri Heljä Misukka, p. 050 5286682

Etusivu Tiedotteet Aikuiskoulutusuudistuksen johtoryhmän väliraportti valmistui