Etusivu Tiedotteet

Kulttuuriministeri Saarela myönsi avustuksia nuorisotyötä tekeville järjestöille liki 1,9 milj. euroa

tiedote
26-01-2007

Kulttuuriministeri Tanja Saarela on myöntänyt avustukset nuorisotyötä tekeville valtakunnallisille järjestöille. Avustusta myönnettiin 46 järjestölle, joista uusia hakijoita oli viisi. Suurimpia avustuksen saajia olivat Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry (655 000 euroa), Suomen Punainen Risti (140 000 euroa), nuorison parissa mediatyötä tekevä Curly ry (115 000 euroa) ja Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry (103 000 euroa).

Toimintaa tuetaan veikkausvoittovaroista tänä vuonna yhteensä 1 879 300 eurolla.

Valtakunnallisten nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaan yleisavustusta voivat hakea rekisteröidyt valtakunnalliset järjestöt, jonka toiminnasta ainakin osa on nuorisotyötä ja jonka nuorisotyö on laajuudeltaan verrattavissa valtakunnallisen nuorisojärjestön toimintaan.

– Uutta avustuksia myönnettäessä on se, että uuden nuorisolain mukaisesti arviointi- ja avustustoimikunta antaa opetusministeriölle lausunnon nuorisotyötä tekevien järjestöjen yleisavustusten jaosta, kertoo ylitarkastaja Immo Parviainen opetusministeriön nuorisoyksiköstä.

Toimikunta korosti lausunnossaan tarvetta rajata erityisesti Raha-automaattiyhdistykseltä jo yleisavustusta saavien järjestöjen yleisavustamista myös nuorisotyötä tekevinä järjestöinä.

Yleisavustus myönnetään tulosperusteisesti järjestön suunnitellun ja toteutuneen toiminnan perusteella. Toiminnan laatua arvioidaan suhteessa kunkin järjestön asettamiin tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen. Toiminnan laajuutta arvioitaessa otetaan huomioon järjestön säännöllisen toiminnan piirissä olevien nuorten määrä sekä toiminnan vaikuttavuus ja alueellinen kattavuus. Taloudellisuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota järjestön oman toiminnan tuottoihin, hallinnon kustannusten osuuteen kokonaiskustannuksista sekä toiminnan tuottavuuteen. Avustuksen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon järjestön taloudellinen tila, muut julkiset avustukset ja varsinaiseen toimintaan käytettävissä olevat varat.

Ajankohtaista yhteiskunnallista merkitystä arvioitaessa otetaan huomioon järjestön aktiivisuus yhteiskunnallisissa asioissa sekä nuorten sosiaalisessa vahvistamisessa.
-- -- --

Myönnetyt avustukset 2007 (pdf)

Lisätietoja:
– ylitarkastaja Immo Parviainen, puh. (09) 160 77361
Etusivu Tiedotteet