Etusivu Tiede Lainvalmistelu

Vireillä olevat lainsäädäntöhankkeet: tiede

Sivulle on koottu tietoja opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltavina olevista tieteeseen ja tutkimukseen liittyvistä keskeisistä säädöshankkeista.


HE Suomen liittymiseksi isäntämaana kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon. Neuvoston ns. ERIC-asetuksen (723/2009) mukaiseen ICOS-konsortioon liittyminen.

Lisätietoja opetusneuvos Petteri Kauppinen, p. 0295 3 30147.

 

Arkistolain uudistus

Hankkeessa selvitetään arkistolakiin ja -asetukseen liittyvät keskeiset uudistustarpeet ja valmistellaan esitys uudeksi lainsäädännöksi.


Yksityisten arkistojen valtionavustuksia koskevan lain uudistaminen

Hankkeessa valmistellaan yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain uudistamista.


Etusivu Tiede Lainvalmistelu