Etusivu Tiede Lainvalmistelu

Vireillä olevat lainsäädäntöhankkeet: tiede

Sivulle on koottu tietoja opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltavina olevista tieteeseen ja tutkimukseen liittyvistä keskeisistä säädöshankkeista.


HE Suomen liittymiseksi isäntämaana kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon. Neuvoston ns. ERIC-asetuksen (723/2009) mukaiseen ICOS-konsortioon liittyminen.

Lisätietoja opetusneuvos Petteri Kauppinen, p. 0295 3 30147.

 

Akatemialain uudistus

Hankkeessa valmisteltiin valtioneuvoston periaatepäätöksen (5.9.2013) pohjalta strategisen tutkimusneuvoston perustamisen edellyttämät muutokset lakiin Suomen Akatemiasta.


Arkistolain uudistus

Hankkeessa selvitetään arkistolakiin ja -asetukseen liittyvät keskeiset uudistustarpeet ja valmistellaan esitys uudeksi lainsäädännöksi.


Yksityisten arkistojen valtionavustukset

Hankkeessa valmistellaan yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain uudistamista.


Etusivu Tiede Lainvalmistelu