Etusivu Tiede Tutkimus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa

Tutkimus korkeakouluissa

Yliopistojen tehtäviin kuuluu tieteellinen- ja taiteellinen sivistys, tutkimus ja siihen perustuva ylin opetus mukaan lukien tutkijankoulutus. Tohtorintutkintoja voidaan suorittaa ainoastaan yliopistoissa. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Tutkimus ja tutkijankoulutus yliopistoissa

Yliopistojen toimintaansa saamasta valtiontuesta noin kolmannes kohdentuu yliopistojen omalla päätöksellä tutkimustehtävän hoitamiseen. Kilpailtua julkista tutkimusrahoitusta yliopistot saavat pääasiassa Suomen Akatemialta, Tekesiltä ja Euroopan unionin komissiolta.

Vuosittain suoritettavien tohtorintutkintojen määrä kolminkertaistui 1990-luvun alusta 2010-luvulle tultaessa. Tohtorintutkinnon suorittamisaika on pysynyt entisellään (7-8 vuotta). Tieteellistä ja taiteellista jatkokoulutusta vahvistettiin perustamalla 1995 tutkijakoulujärjestelmä, johon kuului osa tohtorikoulutettavista. Yliopistot ovat uudistaneet tohtorikoulutuksen rakenteita 2012 alkaen tavoitteena parantaa koulutuksen laatua sekä selkeyttää opiskelijavalintamenettelyitä. Uudessa järjestelmässä kaikki jatkokouluttautuvat kuuluvat tutkijakouluun ja tohtoriohjelmaan. Rakenteiden uudistamisen lisäksi yliopistoissa on uudistettu niin, että väitöskirja on mahdollista tehdä nykyistä lyhyemmässä ajassa (neljä vuotta). Uudistusten myötä kansainvälinen tohtorikoulutusyhteistyö helpottuu ja tohtorinkoulutuksen kansainvälinen vertailtavuus kasvaa. 

Tutkimus- ja kehitystyö ammattikorkeakouluissa

Ammattikorkeakouluissa tehtävä tutkimus on pääosin työelämän tarpeista lähtevää soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, joka kytkeytyy tavallisesti alueen elinkeinorakenteeseen ja sen kehittämiseen. Ammattikorkeakoulujen t&k-työtä rahoittavat ammattikorkeakoulun lisäksi pienissä määrin Suomen Akatemia ja Tekes. Euroopan unionin komission rahoitusmekanismeista ammattikorkeakouluille keskeisin on rakennerahasto-ohjelmat.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakoulujen t&k-työtä sekä lisätä t&k-työn ja koulutuksen välistä yhteyttä. Tutkimus- ja kehitystyö huomioidaan ensimmäistä kertaa ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa. Hallitus on myös osoittanut lisärahoitusta ammattikorkeakoulujen yhteisen tutkimus- ja kehitystyöhön pätevöittävän täydennyskoulutuksen toteutukseen, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen kehittämiseen ammattikorkeakoulujen tk-toiminnan vahvistamisen suuntaan sekä ammattikorkeakoulujen ja työelämän välisten asiantuntija- ja opiskelijavaihtomenettelyjen luomiseen.

Etusivu Tiede Tutkimus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa