Etusivu Tiede Tiedepolitiikka

Tiedepolitiikka

Opetus- ja kulttuuriministeriön pitkäjänteinen koulutus- ja tiedepolitiikkatyö tukee Suomen tutkimus- ja  innovaatiojärjestelmän vahvistamista. Tiedepolitiikan tavoitteena on vahvistaa tiedontuotantoa ja kansalaisten ja kansakunnan osaamistasoa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Suomessa tehtävän tutkimuksen näkyvyyden, kansainvälisyyden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. 

Tiedepolitiikan painopisteitä vuonna 2014 ovat

  • korkeakoulujen profiiloitumisen tukeminen ja toiminnan vaikuttavuuden tehostaminen
  • korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja työnjako
  • tutkimusinfrastruktuurien vahvistaminen  
  • kansainvälisyyden lisääminen   

Pääministeri Alexander Stubbin hallitus panostaa koulutukseen ja tutkimukseen osana pitkäjänteistä kasvupolitiikkaa. Hallitus huolehtii koulutuksen, osaamisen ja tutkimuksen riittävästä rahoituksesta. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen osuus bruttokansantuotteesta (alustavan tiedon mukaan 3,5 % vuonna 2013) pyritään säilyttämään kansainvälisesti verraten korkeana, vaikka neljän prosentin tavoitetasoon ei päästäkään. Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisilla toimenpiteillä pyritään selkeyttämään tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan vastuita sekä vahvistamaan mahdollisuuksia perustaa uudenlaisia yhteistyörakenteita ja osaamiskeskittymiä tutkimuksen toimijoiden yhteistyönä.   
 
Korkeakoulujen toimintamahdollisuuksien ja tieteellisen tutkimuksen edellytysten kehittäminen perustuvat hallitusohjelmaan, valtioneuvoston hyväksymään koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan, valtioneuvoston periaatepäätöksiin sekä tutkimus- ja innovaationeuvoston linjauksiin.
 
Tiedepolitiikasta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriössä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston tiedepolitiikan vastuualue.


Etusivu Tiede Tiedepolitiikka