Etusivu Tiede Tiedepolitiikka

Tiedepolitiikka

Suomen koulutus-, tiede- ja teknologiapolitiikkoja on kehitetty pitkäjänteisesti kansallisen innovaatiojärjestelmän vahvistamiseksi. Tiedepolitiikan tavoitteena on vahvistaa tiedontuotantoa ja osaamistasoa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Suomen tieteen kansainvälisyyden, vaikuttavuuden ja näkyvyyden parantamiseksi. 

Tiedepolitiikan painopisteitä vuonna 2013 ovat

  • ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön edellytysten parantaminen
  • kansallisen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän uudistaminen tehtyjen arviointien pohjalta
  • tutkimusinfrastruktuurien vahvistaminen  
  • kansainvälisyyden lisääminen   

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus panostaa koulutukseen ja tutkimukseen osana pitkäjänteistä kasvupolitiikkaa. Hallitus huolehtii koulutuksen, osaamisen ja tutkimuksen riittävästä rahoituksesta. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen osuus bruttokansantuotteesta (3,65 % vuonna 2012) pyritään säilyttämään kansainvälisesti verraten korkeana, vaikka neljän prosentin tavoitetasosta on jääty jälkeen. Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisilla toimenpiteillä pyritään selkeyttämään tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan vastuita sekä vahvistamaan mahdollisuuksia perustaa uudenlaisia yhteistyörakenteita ja osaamiskeskittymiä tutkimuksen toimijoiden yhteistyönä.  
 
Tieteellisen tutkimuksen kehittäminen perustuu hallitusohjelmaan ja valtioneuvoston hyväksymään koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan sekä tutkimus- ja innovaationeuvoston linjauksiin.
 
Tiedepolitiikasta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriössä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaton tiedepolitiikan vastuualue.


Etusivu Tiede Tiedepolitiikka