Etusivu Tiede Ohjaus ja rahoitus Valtionavustukset Avustus yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille

Avustus yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille

Hakemuksen tyyppi/aihealue
Tiede/Päätöksentekoa tukeva tutkimus
Hakuaika päättyy
31-10-2013
Lisätietoja
ylitarkastaja Eeva Kaunismaa, puh. 0295 3 30145, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@minedu.fi

Tuen tarkoituksena on edistää tutkimukseen perustuvan tiedon hyväksikäyttöä valtakunnallisessa poliittisessa päätöksenteossa. Määrärahan taustalla on oikeusministeriön asettaman Kansanvalta 2007 -toimikunnan kannanotto.

Avustusta myönnetään yleisavustuksena oikeustoimikelpoisille yhteisöille avustuksen saajan toimintaan, jonka tarkoituksena on tuottaa valtakunnallista yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevaa tutkimustietoa sekä edistää tutkimustiedon hyödyntämistä poliittisessa päätöksenteossa ja näihin liittyvää koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä kotimaista ja kansainvälistä verkottumista.

Avustuksen määrä 

Haettavana on yhteensä 600 000 euron määräraha. Määräraha on tarkoitettu vuoden 2014 toimintaan.

Arviointi

Harkinnanvaraisia valtionavustuksia arvioitaessa painotetaan seuraavia seikkoja:

  • avustettava toiminta kohdistuu laaja-alaisesti yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta olennaisiin ongelmiin ja vaihtoehtoihin,
  • avustuksen saajalla on avustus huomioonottaen riittävät edellytykset avustettavan toiminnan harjoittamiseen tai tuottamiseen tuloksellisella tavalla,
  • avustuksen saaja esittää riittävän selvityksen siitä, millä tavoin avustettavan tutkimus- ja muun toiminnan tulokset on tarkoitus välittää yhteiskunnallisen päätöksenteon käyttöön.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti jo toimintansa vakiintuneisuuden osoittaneille, valtakunnallisesti toimiville yhteisöille.

Hakuohjeet 

Avustuksia haetaan kirjallisesti opetus- ja kulttuuriministeriön lomakkeella nro 1. Hakemukseen tulee liittää perusteltu suunnitelma kustannustietoineen, yhteisön hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä selvitys muista samaa tarkoitusta varten saaduista ja haetuista avustuksista ja tuista. Mikäli yhteisö on saanut kyseessä olevaa valtionavustusta vuonna 2013, tulee hakemukseen liittää tiivistelmä avustuksen käyttökohteena olleesta toiminnasta.

Hakemukset toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon osoitteella:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29 (Meritullinkatu 10)
00023 VALTIONEUVOSTO

Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Asiakirjat

Kansanvalta 2007 -toimikunnan kannanotto (pdf) oikeusministeriö

Lomakkeet

Verkkolomakkeet  (sähköinen valtionavustuksen haku)

Tulostettavat lomakkeet:

Hakulomake 1 (pdf) 
Hakulomake 1 (doc) 

Selvityslomake 2 (pdf)
Selvityslomake 2 (doc)  

Myönnetyt avustukset

2014 I  2013 I  2012201120102009200820072006

Etusivu Tiede Ohjaus ja rahoitus Valtionavustukset Avustus yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille