Hemsidan Forskning

Aktuellt inom forskning och vetenskap

Finlands vetenskapspris till akademiprofessor Markku Laakso

Foto: Tuukka TrobergFinlands vetenskapspris 2015 har beviljats akademiprofessor Markku Laakso vid Östra Finlands universitet. Laakso är en av världens ledande forskade i genetik för typ 2 diabetes. Priset delades ut den 20 maj i samband med Vetenskapsforumet.

Pressmeddelande 20.5.

Reformer i arkivverket och -lagen

En arbetsgrupp föreslår att det nuvarande arkivverket, som består av Riksarkivet och landskapsarkiv, ersätts med en myndighet med namnet Riksarkivet. Det nya Riksarkivets verksamhetsområde omfattar hela landet. Målet med reformen är att effektivera arkivverkets verksamhet.

Bestämmelserna om privata arkiv samlas i en lag för att förbättra lagstiftningens konsekvens och tydlighet. Förslaget är en del av arkivlagstiftningens helhetsreform. Pressmeddelande 23.1.

Pris för livsverk inom informationsspridning till professor emeritus Heikki Ylikangas

tiedonjulkistus2014Professor emeritus Heikki Ylikangas har belönats för livsverk för betydande informationsspridningsarbete inom historia.

Sju övriga statspris beviljades för exemplarisk informationsspridning.

Pressmeddelande 24.9.