Hemsidan Forskning

Aktuellt inom forskning och vetenskap

Reformer i arkivverket och -lagen

En arbetsgrupp föreslår att det nuvarande arkivverket, som består av Riksarkivet och landskapsarkiv, ersätts med en myndighet med namnet Riksarkivet. Det nya Riksarkivets verksamhetsområde omfattar hela landet. Målet med reformen är att effektivera arkivverkets verksamhet.

Bestämmelserna om privata arkiv samlas i en lag för att förbättra lagstiftningens konsekvens och tydlighet. Förslaget är en del av arkivlagstiftningens helhetsreform. Pressmeddelande 23.1.

Pris för livsverk inom informationsspridning till professor emeritus Heikki Ylikangas

tiedonjulkistus2014Professor emeritus Heikki Ylikangas har belönats för livsverk för betydande informationsspridningsarbete inom historia.

Sju övriga statspris beviljades för exemplarisk informationsspridning.

Pressmeddelande 24.9.

Strategi och vägvisare för forskningsinfrastrukturer färdig

ESO / B. BailleulEn nationell strategi och en uppdaterad vägvisare för forskningens infrastrukturer för åren 2014–2020 har publicerats. Med forskningens infrastrukturer menas alla de instrument, apparater, material och tjänster som möjliggör forskning.

En expertgrupp har valt ut 31 betydande nationella projekt. Vid publiceringstillfället betonade minister Kiuru behovet av en långsiktig utveckling för forskningsinfrastrukturerna samt en mer omfattande finansieringsgrund.

Finlands Akademis pressmeddelande. 

Pressmeddelande 14.3. (på finska)

Uppgifterna inom Finlands Akademi föreslås bli mer omfattande genom lagändring

akatemiaLagen om Finlands Akademi ändras. I anslutning till Akademin grundas ett råd för strategisk forskning samt en infrastrukturkommitté. Det sker även ändringar i Akademins styrelses sammansättning. Ändringarna är en del av totalreformen av statens forskningsinstitutioner och -finansiering. Utkastet om regeringspropositionen skickades på remiss 17.1.

Pressmeddelande 3.9.

Finlands Akademi fungerar väl - ett mer omfattande uppgiftsområde rekommenderas

Den internationella utvärdering om Finlands Akademi som undervisnings- och kulturministeriet har låtit göra är färdig. Enligt utvärderarnas rekommendationer borde Akademins roll utvidgas till att omfatta finansiering av strategisk forskning. Utvärderarna rekommenderar att Akademin tar en aktivare roll inom forskningspolitiken.

Enligt utredningen har Akademin lyckats i sin uppgift att finansiera höglassig vetenskaplig forskning.

Läs mer

Utredning: Långt kvar till jämställdhet mellan könen inom nordisk vetenskap och forskning

Tasa_arvo_Pohjoismainen_pieniTrots att man överlag anser att jämställdhet i genomsnitt förverkligas bättre i Norden än i övriga världen, är det inom den nordiska forskningsvärlden långt kvar innan man nått målet.

Enligt en färsk undersökning är 80 procent av de nordiska högskolornas professorer män. Siffran motsvarar genomsnittet i EU-länderna. Läs mer

Europeiskt vetenskapsseminarium på webben

Undervisnings- och kulturministeriet ordnar tisdagen den 11 juni ett seminarium som presenterar Europas innovations- och teknologiinstitut. Institutet är beläget i Budapest och strävar efter att främja europeisk högskoleutbildning, forskning och innovationsverksamhet. Seminariet på webben.

Läs mer