Hemsidan Forskning

Aktuellt inom forskning och vetenskap

Det ska bli lättare att anmäla forskningsfusk

nosto

Forskningsetiska delegationen har på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet gjort en utredning om att främja god vetenskaplig praxis. I utredningen föreslår man att man under ledning av delegationen skrider till åtgärder i Finland såväl i fråga om att göra det smidigare att anmäla misstankar om fusk samt för att skydda parterna i undersökningen. Utredningen överräcktes till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen den 20 juni.

Pressmeddelande 20.6. (på finska)

Symbol för grundandet av OCOS forskningsinfrastruktur överräcktes till Grahn-Laasonen i Bryssel

icos

Direktören för Europeiska kommissionens forsknings- och innovationsavdelning Robert-Jan Smits träffade undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen med anledning av grundandet av ICOS ERIC, ett forskningsinfrasystem för växthusgaser. Ceremonin ägde rum i samband med EU-rådets möte i Bryssel den 24 November.

ICOS är ett europeiskt uppföljningssystem för växthusgaser. Det administrativa högkvarteret kommer att placeras i Finland.

Pressmeddelande 20.11.

Reformer i arkivverket och -lagen

En arbetsgrupp föreslår att det nuvarande arkivverket, som består av Riksarkivet och landskapsarkiv, ersätts med en myndighet med namnet Riksarkivet. Det nya Riksarkivets verksamhetsområde omfattar hela landet. Målet med reformen är att effektivera arkivverkets verksamhet.

Bestämmelserna om privata arkiv samlas i en lag för att förbättra lagstiftningens konsekvens och tydlighet. Förslaget är en del av arkivlagstiftningens helhetsreform. Pressmeddelande 23.1.