Hemsidan Forskning

Aktuellt inom forskning och vetenskap

Symbol för grundandet av OCOS forskningsinfrastruktur överräcktes till Grahn-Laasonen i Bryssel

icos

Direktören för Europeiska kommissionens forsknings- och innovationsavdelning Robert-Jan Smits träffade undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen med anledning av grundandet av ICOS ERIC, ett forskningsinfrasystem för växthusgaser. Ceremonin ägde rum i samband med EU-rådets möte i Bryssel den 24 November.

ICOS är ett europeiskt uppföljningssystem för växthusgaser. Det administrativa högkvarteret kommer att placeras i Finland.

Pressmeddelande 20.11.

Finlands vetenskapspris till akademiprofessor Markku Laakso

Foto: Tuukka TrobergFinlands vetenskapspris 2015 har beviljats akademiprofessor Markku Laakso vid Östra Finlands universitet. Laakso är en av världens ledande forskade i genetik för typ 2 diabetes. Priset delades ut den 20 maj i samband med Vetenskapsforumet.

Pressmeddelande 20.5.

Reformer i arkivverket och -lagen

En arbetsgrupp föreslår att det nuvarande arkivverket, som består av Riksarkivet och landskapsarkiv, ersätts med en myndighet med namnet Riksarkivet. Det nya Riksarkivets verksamhetsområde omfattar hela landet. Målet med reformen är att effektivera arkivverkets verksamhet.

Bestämmelserna om privata arkiv samlas i en lag för att förbättra lagstiftningens konsekvens och tydlighet. Förslaget är en del av arkivlagstiftningens helhetsreform. Pressmeddelande 23.1.