Etusivu Tiede

Ajankohtaista tieteessä ja tutkimuksessa

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten väliseen yhteistyöhön hyvät edellytykset

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välisen yhteistyön edellytykset ovat Suomessa pääsääntöisesti hyviä ja tehtävä yhteistyö toimivaa, todetaan tuoreessa VTT:n tekemässä selvityksessä. Selvityksessä tarkasteltiin korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön tilaa, hyviä käytänteitä ja yhteistyön esteitä. Lue lisää

Uutuusraportti: Tietoa tutkimuksen tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta yliopistojen profilointityön tueksi

OKM:n tuore raportti sisältää tietoa suomalaisten yliopistojen tutkimuksen määrästä, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta. Raportin tiedot perustuvat yliopistojen julkaisutietoihin. Vaikuttavin suomalaisista tieteenaloista on eläinlääketiede, jonka viittausindeksi ylittää maailmantason 58 prosentilla ja Top10-indeksi 114 prosentilla. Lue lisää

Arkistolaitokseen ja -lakiin ehdotetaan uudistuksia

Työryhmä ehdottaa, että nykyinen Kansallisarkistosta ja maakunta-arkistoita muodostuva arkistolaitos korvattaisiin Kansallisarkisto-nimisellä virastolla, jonka toimialueena olisi koko maa. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa arkistolaitoksen toimintaa.

Yksityisiä arkistoja koskeva sääntely koottaisiin yhteen lakiin lainsäädännön johdonmukaisuuden ja ymmärrettävyyden parantamiseksi. Ehdotuksen ovat osa on osa arkistolainsäädännön kokonaisuudistusta.
Lue lisää

Tohtorit työelämässä -verkkoaivoriihen tulokset valmiit

Opetus- ja kulttuuriministeriö keräsi marraskuussa näkemyksiä tohtorikoulutettujen rooleista ja tulevaisuudesta työelämässä Tohtorit työelämässä -verkkoaivoriihen kautta. Siihen vastasi 854 henkeä. Tulokset vahvistavat käsityksiä tohtorinkoulutuksen tuomista tutkimuksen ja tiedon käsittelyn hyödyistä tutkimus-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä – erityisesti kehittämis- ja strategiatyössä sekä kansainvälisissä työympäristöissä.
Lue lisää

Suomen ja Kiinan humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusyhteistyötä vahvistetaan

0E4A2107Kiinan yhteiskuntatieteiden akatemian (CASS) ja opetus- ja kulttuuriministeriö allekirjoittivat yhteistyöasiakirjan perjantaina 31.10.2014. Tiedeakatemian ja opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on vahvistaa ja kehittää humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen yhteistyötä suomalaisten yliopistojen ja Kiinan välillä. Lue lisää

Suomalaisten ja intialaisten korkeakoulujen yhteistyötä vahvistetaan

valtiovierailu_intiaIntian presidentti Pranab Mukherjee delegaatioineen vierailee Suomessa 15. - 16.10. Delegaatioon kuuluu mm. intialaisten yliopistojen johtajia sekä korkeakouluministeriön edustaja. Vierailun aikana allekirjoitetaan suomalaiskorkeakoulujen ja Intian Teknologisten Instituuttien (Indian Institutes of Technology IIT) välinen yhteistyöasiakirja. Lue lisää

Ensimmäinen strategisen tutkimuksen neuvosto nimitettiin

Valtioneuvosto nimitti 25.9. Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston vuoden 2018 loppuun kestävälle toimikaudelle.

Neuvosto tekee valtioneuvostolle aloitteita strategisen tutkimuksen keskeisistä teema-alueista ja painopisteistä sekä päättää rahoitettavien tutkimushankkeiden valinnasta. Lisäksi neuvosto vastaa tutkimushankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. 

Tiedote 25.9.

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot jaettiin

tiedonjulkistus2014Professori emeritus Heikki Ylikangas palkittiin elämäntyöpalkinnolla merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä historian alalla.

Muita valtionpalkintoja esimerkillisestä tiedonjulkistamisesta myönnettiin seitsemän.

Tiedote24.9.

Suomi liittyi eurooppalaiseen ELIXIR- konsortiosopimukseen

Suomi on allekirjoittanut konsortiosopimuksen, jolla perustetaan eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri biologiselle tiedolle (European Life Science Infrastructure for Biological Information, ELIXIR).

Osallistuvien maiden ja hallitustenvälisten järjestöjen keskukset ja näiden koordinoima asiantuntijuus kootaan yhteen eurooppalaiseksi ns. hajautetuksi tutkimusinfrastruktuuriksi.

Lue lisää

Kansainvälisen tutkimusrahoituksen kansallista vastinrahoitusta selvitettiin

Kansainvälisen tutkimusrahoituksen ja Suomen kansallisen vastinrahoituksen muotoja ja määriä on selvitetty osana valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta.

Selvitys tehtiin, koska aiemmin ei ole ollut selkeää käsitystä, mikä on kansallisen vastinrahoituksen vuosittainen suuruus.

Lue lisää