Etusivu Tiede

Ajankohtaista tieteessä ja tutkimuksessa

Julkishallinnon tiedonhallintaa ja tietojen käsittelyä kehitetään

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä, johon on kuulunut edustajia muun muassa valtiovarainministeriöstä ja oikeusministeriöstä esittää torstaina julkistetussa esityksessään, että keskeiset tiedonhallintaa ja tietojen käsittelyä julkishallinnossa koskevat säännökset koottaisiin yhteen lakiin. Työryhmän alkuperäinen tehtävä oli arkistolainsäädännön uudistamisen valmistelu. Työn edetessä ryhmän toimeksiantoa laajennettiin. Lue lisää

OKM, Suomen Akatemia ja korkeakoulut jatkavat kokonaiskustannusmallin kehittämistä

Suomen Akatemian julkaisemassa työryhmäraportissa on arvioitu Akatemian kokonaiskustannusmallin vaikuttavuutta. OKM hyödyntää raportin ehdotuksia ja jatkaa mallin kehittämistä Suomen Akatemian ja korkeakoulujen kanssa. Lue lisää

Yliopistojen kenttäasemien ja Luonnonvarakeskuksen toimipisteverkoston kehittämisestä selvitys

Maa- ja metsätalousministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama selvitys yliopistojen kenttäasemien ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) toimipisteverkoston kehittämisestä julkistettiin torstaina. Selvityksen mukaan kenttäasemien kokonaisuus on Suomessa pirstaleinen. Laajemmalla kansallisella verkottumisella ja vahvistamalla yksittäisiä toimijoita voidaan vahvistaa kenttäasemaverkoston tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Verkostoksi tiivistyvien kenttäasemien tulee olla tarkoituksenmukaisesti resursoituja ja profiileiltaan vahvoja. Lue lisää

Yliopistojen profiilit uudistuvat Suomen Akatemian rahoituksella

Suomen Akatemia on myöntänyt rahoitusta yliopistojen strategioiden mukaisten profiilien vahvistamiseen. Rahoituksen kokonaismäärä vuosina 2015-2019 on 50 miljoonaa euroa. Rahoitus siirrettiin Suomen Akatemialle valtion talousarvion yliopistokehyksestä vauhdittamaan yliopistojen tutkimusalavalintoja ja -poisvalintoja. Yliopistojen hakemuksissa kuvatut tutkimusalueiden toimet olivat monialaisia. Rahoitusta sai 10 yliopistoa 13:sta hakeneesta. Lue lisää

Tiedepalkinto akatemiaprofessori Markku Laaksolle

Kuva: Tuukka TrobergSuomen tiedepalkinnon saa maailman johtaviin diabeteksen genetiikan tutkijoihin kuuluva akatemiaprofessori Markku Laakso Itä-Suomen yliopistosta. 85 000 euron suuruinen palkinto jaettiin Tiedefoorumi-tapahtumassa 20.5.

Lue lisää

Suomalaisten korkeakoulujen avoimen toimintakulttuurin nykytilaa selvitettiin

Suomalaisten korkeakoulujen avoimeen tieteeseen liittyvää toimintakulttuuria on selvitetty. Opetus- ja kulttuuriministeriön CSC:llä teettämässä selvityksessä arvioitiin korkeakoulujen avoimen toimintakulttuurin tilannetta viidellä eri kypsyystasolla. Korkeimmalla kypsyystasolla ei tällä hetkellä ole vielä yksikään korkeakoulu. Toiseksi korkeimmalle tasolle nousivat Helsingin ja Jyväskylän yliopistot. Lue lisää

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten väliseen yhteistyöhön hyvät edellytykset

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välisen yhteistyön edellytykset ovat Suomessa pääsääntöisesti hyviä ja tehtävä yhteistyö toimivaa, todetaan tuoreessa VTT:n tekemässä selvityksessä. Selvityksessä tarkasteltiin korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön tilaa, hyviä käytänteitä ja yhteistyön esteitä. Lue lisää

Uutuusraportti: Tietoa tutkimuksen tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta yliopistojen profilointityön tueksi

OKM:n tuore raportti sisältää tietoa suomalaisten yliopistojen tutkimuksen määrästä, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta. Raportin tiedot perustuvat yliopistojen julkaisutietoihin. Vaikuttavin suomalaisista tieteenaloista on eläinlääketiede, jonka viittausindeksi ylittää maailmantason 58 prosentilla ja Top10-indeksi 114 prosentilla. Lue lisää

Arkistolaitokseen ja -lakiin ehdotetaan uudistuksia

Työryhmä ehdottaa, että nykyinen Kansallisarkistosta ja maakunta-arkistoita muodostuva arkistolaitos korvattaisiin Kansallisarkisto-nimisellä virastolla, jonka toimialueena olisi koko maa. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa arkistolaitoksen toimintaa.

Yksityisiä arkistoja koskeva sääntely koottaisiin yhteen lakiin lainsäädännön johdonmukaisuuden ja ymmärrettävyyden parantamiseksi. Ehdotuksen ovat osa on osa arkistolainsäädännön kokonaisuudistusta.
Lue lisää

Tohtorit työelämässä -verkkoaivoriihen tulokset valmiit

Opetus- ja kulttuuriministeriö keräsi marraskuussa näkemyksiä tohtorikoulutettujen rooleista ja tulevaisuudesta työelämässä Tohtorit työelämässä -verkkoaivoriihen kautta. Siihen vastasi 854 henkeä. Tulokset vahvistavat käsityksiä tohtorinkoulutuksen tuomista tutkimuksen ja tiedon käsittelyn hyödyistä tutkimus-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä – erityisesti kehittämis- ja strategiatyössä sekä kansainvälisissä työympäristöissä.
Lue lisää