Etusivu Tiede

Ajankohtaista tieteessä ja tutkimuksessa

Suomi liittyi eurooppalaiseen ELIXIR- konsortiosopimukseen

Suomi on allekirjoittanut konsortiosopimuksen, jolla perustetaan eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri biologiselle tiedolle (European Life Science Infrastructure for Biological Information, ELIXIR). Konsortion toimesta kootaan osallistuvien maiden ja hallitustenvälisten järjestöjen keskukset ja näiden koordinoima asiantuntijuus yhteen eurooppalaiseksi ns. hajautetuksi tutkimusinfrastruktuuriksi. Lue lisää

Kansainvälisen tutkimusrahoituksen kansallista vastinrahoitusta selvitettiin

Kansainvälisen tutkimusrahoituksen ja Suomen kansallisen vastinrahoituksen muotoja ja määriä on selvitetty osana valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta. Selvitys tehtiin, koska aiemmin ei ole ollut selkeää käsitystä, mikä on kansallisen vastinrahoituksen vuosittainen suuruus. Selvitys on ensimmäinen laatuaan. Lue lisää

Suomen Etelämanner-tutkimuksen strategia päivitettiin

Mika Kalakoski/ FINNARPSuomen Etelämanner-tutkimukselle on hyväksytty uusi, päivitetty strategia. Strategian mukaan Suomi harjoittaa kansainvälisesti korkeatasoista ja tunnustettua Etelämanner-tutkimusta, joka on avointa uusille avauksille.

Suomen Etelämanner-tutkimuksessa panostetaan erityisesti sellaisiin aloihin, joissa Suomella on mahdollisuus tehdä korkeatasoista kansainvälistä tieteellistä tutkimusta. Lue lisää

Tutkimusinfrastruktuurien strategia ja tiekartta julkaistiin

ESO / B. BailleulTutkimukselle välttämättömistä uusista, rakentamisvaiheessa olevista tai uudistettavista tutkimusvälineiden, -laitteistojen, -aineistojen ja -palvelujen kokonaisuuksista on julkaistu strategia sekä päivitetty suunnitelma, joka ulottuu vuoteen 2020.

Asiantuntijaryhmä valitsi tiekartalle 31 merkittävää kansallista hanketta. Ministeri Kiuru painotti julkistustilaisuudessa 14.3. tarvetta tutkimusinfrastruktuurien pitkäjänteiselle kehittämiselle sekä rahoituspohjan laajentamiselle.

Tiedote 14.3.

Hanke edistämään tieteen ja tutkimuksen avoimuutta

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen (ATT) vuosille 2014-2017. Tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee johtavaksi maaksi tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. Lue lisää

Työryhmä valmistelemaan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen siirtoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen siirtämistä Helsingin yliopistoon. Nykyisin oikeusministeriön alaisuudessa toimiva tutkimuslaitos siirtyisi yliopiston yhteyteen 1.1.2015 alkaen. Siirtosuunnitelma on osa valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen uudistamista. Lue lisää

Työryhmä valmistelemaan Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistämistä Helsingin yliopistoon

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistämistä Helsingin yliopistoon. Tutkimuskeskuksen on tarkoitus toimia 1.1.2015 alkaen valtakunnalliseen erityistehtävään perustuvana instituuttina tai yksikkönä Helsingin yliopistossa. Lue lisää