Etusivu Tiede

Ajankohtaista tieteessä ja tutkimuksessa

Suomen Akatemiaa koskeva laki eduskuntakäsittelyyn

akatemiaSuomen Akatemian yhteyteen perustetaan strategisen tutkimuksen neuvosto.

Neuvoston perustamisen lisäksi Suomen Akatemiaa koskevaan lakiin tehdään toimintaympäristön muutoksesta johtuvia lakimuutoksia.

Eduskuntakäsittelyyn lähtevän Akatemialain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2014.


Tiedote 3.4.

Tutkimusinfrastruktuurien strategia ja tiekartta julkaistiin

ESO / B. BailleulTutkimukselle välttämättömistä uusista, rakentamisvaiheessa olevista tai uudistettavista tutkimusvälineiden, -laitteistojen, -aineistojen ja -palvelujen kokonaisuuksista on julkaistu strategia sekä päivitetty suunnitelma, joka ulottuu vuoteen 2020.

Asiantuntijaryhmä valitsi tiekartalle 31 merkittävää kansallista hanketta. Ministeri Kiuru painotti julkistustilaisuudessa 14.3. tarvetta tutkimusinfrastruktuurien pitkäjänteiselle kehittämiselle sekä rahoituspohjan laajentamiselle.

Tiedote 14.3.

Hanke edistämään tieteen ja tutkimuksen avoimuutta

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen (ATT) vuosille 2014-2017. Tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee johtavaksi maaksi tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. Lue lisää

Työryhmä valmistelemaan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen siirtoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen siirtämistä Helsingin yliopistoon. Nykyisin oikeusministeriön alaisuudessa toimiva tutkimuslaitos siirtyisi yliopiston yhteyteen 1.1.2015 alkaen. Siirtosuunnitelma on osa valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen uudistamista. Lue lisää

Työryhmä valmistelemaan Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistämistä Helsingin yliopistoon

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistämistä Helsingin yliopistoon. Tutkimuskeskuksen on tarkoitus toimia 1.1.2015 alkaen valtakunnalliseen erityistehtävään perustuvana instituuttina tai yksikkönä Helsingin yliopistossa. Lue lisää

Strategisen tutkimuksen neuvoston perustamista tukeva ohjausryhmä aloittaa

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on asetettu laajapohjainen ohjausryhmä, jonka tehtävänä on tukea opetus- ja kulttuuriministeriön säädösvalmistelua strategisen tutkimuksen neuvoston perustamiseksi. Lue lisää

Työryhmä selvittämään yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain uudistamista

Opetusministeri Krista Kiuru on asettanut työryhmän selvittämään yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain uudistamista. Työryhmän tehtävänä on tuottaa linjaukset valtionapujärjestelmän uudistamiseksi ja laatia hallituksen esitys uudeksi yksityisten arkistojen valtionapulainsäädännöksi. Lue lisää