Etusivu Tiede

Ajankohtaista tieteessä ja tutkimuksessa

Arkistolaitokseen ja -lakiin ehdotetaan uudistuksia

Työryhmä ehdottaa, että nykyinen Kansallisarkistosta ja maakunta-arkistoita muodostuva arkistolaitos korvattaisiin Kansallisarkisto-nimisellä virastolla, jonka toimialueena olisi koko maa. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa arkistolaitoksen toimintaa.

Yksityisiä arkistoja koskeva sääntely koottaisiin yhteen lakiin lainsäädännön johdonmukaisuuden ja ymmärrettävyyden parantamiseksi. Ehdotuksen ovat osa on osa arkistolainsäädännön kokonaisuudistusta.
Lue lisää

Tohtorit työelämässä -verkkoaivoriihen tulokset valmiit

Opetus- ja kulttuuriministeriö keräsi marraskuussa näkemyksiä tohtorikoulutettujen rooleista ja tulevaisuudesta työelämässä Tohtorit työelämässä -verkkoaivoriihen kautta. Siihen vastasi 854 henkeä. Tulokset vahvistavat käsityksiä tohtorinkoulutuksen tuomista tutkimuksen ja tiedon käsittelyn hyödyistä tutkimus-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä – erityisesti kehittämis- ja strategiatyössä sekä kansainvälisissä työympäristöissä.
Lue lisää

Suomen ja Kiinan humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusyhteistyötä vahvistetaan

0E4A2107Kiinan yhteiskuntatieteiden akatemian (CASS) ja opetus- ja kulttuuriministeriö allekirjoittivat yhteistyöasiakirjan perjantaina 31.10.2014. Tiedeakatemian ja opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on vahvistaa ja kehittää humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen yhteistyötä suomalaisten yliopistojen ja Kiinan välillä. Lue lisää

Verkkoaivoriihessä keskustellaan tohtorien tulevaisuuden työelämäroolista

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut Tohtorit työelämässä –verkkoaivoriihen, jossa haastetaan tohtorit, työnantajat ja työyhteisöissä toimivat yhteiseen pohdintaan, millainen on tohtoreiden rooli tulevaisuuden työelämässä. Lue lisää

Suomalaisten ja intialaisten korkeakoulujen yhteistyötä vahvistetaan

valtiovierailu_intiaIntian presidentti Pranab Mukherjee delegaatioineen vierailee Suomessa 15. - 16.10. Delegaatioon kuuluu mm. intialaisten yliopistojen johtajia sekä korkeakouluministeriön edustaja. Vierailun aikana allekirjoitetaan suomalaiskorkeakoulujen ja Intian Teknologisten Instituuttien (Indian Institutes of Technology IIT) välinen yhteistyöasiakirja. Lue lisää

Ensimmäinen strategisen tutkimuksen neuvosto nimitettiin

Valtioneuvosto nimitti 25.9. Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston vuoden 2018 loppuun kestävälle toimikaudelle.

Neuvosto tekee valtioneuvostolle aloitteita strategisen tutkimuksen keskeisistä teema-alueista ja painopisteistä sekä päättää rahoitettavien tutkimushankkeiden valinnasta. Lisäksi neuvosto vastaa tutkimushankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. 

Tiedote 25.9.

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot jaettiin

tiedonjulkistus2014Professori emeritus Heikki Ylikangas palkittiin elämäntyöpalkinnolla merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä historian alalla.

Muita valtionpalkintoja esimerkillisestä tiedonjulkistamisesta myönnettiin seitsemän.

Tiedote24.9.

Suomi liittyi eurooppalaiseen ELIXIR- konsortiosopimukseen

Suomi on allekirjoittanut konsortiosopimuksen, jolla perustetaan eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri biologiselle tiedolle (European Life Science Infrastructure for Biological Information, ELIXIR).

Osallistuvien maiden ja hallitustenvälisten järjestöjen keskukset ja näiden koordinoima asiantuntijuus kootaan yhteen eurooppalaiseksi ns. hajautetuksi tutkimusinfrastruktuuriksi.

Lue lisää

Kansainvälisen tutkimusrahoituksen kansallista vastinrahoitusta selvitettiin

Kansainvälisen tutkimusrahoituksen ja Suomen kansallisen vastinrahoituksen muotoja ja määriä on selvitetty osana valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta.

Selvitys tehtiin, koska aiemmin ei ole ollut selkeää käsitystä, mikä on kansallisen vastinrahoituksen vuosittainen suuruus.

Lue lisää

Tutkimusinfrastruktuurien strategia ja tiekartta julkaistiin

ESO / B. BailleulTutkimukselle välttämättömistä uusista, rakentamisvaiheessa olevista tai uudistettavista tutkimusvälineiden, -laitteistojen, -aineistojen ja -palvelujen kokonaisuuksista on julkaistu strategia sekä päivitetty suunnitelma, joka ulottuu vuoteen 2020.

Asiantuntijaryhmä valitsi tiekartalle 31 merkittävää kansallista hanketta. Ministeri Kiuru painotti julkistustilaisuudessa 14.3. tarvetta tutkimusinfrastruktuurien pitkäjänteiselle kehittämiselle sekä rahoituspohjan laajentamiselle.

Tiedote 14.3.