Etusivu Tekijänoikeus Oikeuksien hallinnointi ja hankinta

Tekijänoikeuksien hallinnointi ja hankinta

Tekijälle lain nojalla syntyvät oikeudet merkitsevät oikeudenhaltijalle mahdollisuutta määrätä teoksen käytöstä ja käytön ehdoista.

Tekijänoikeus voidaan, moraalisia oikeuksia koskevat rajoitukset huomioon ottaen, luovuttaa kokonaan tai osittain. Tekijänoikeuden haltija voi esimerkiksi myöntää palkkiota tai rojaltia vastaan käyttöluvan (ns. lisenssin) teoksen kappaleen valmistamiseen. Sopimukseen voi sisältyä ajallisia, alueellisia tai muita rajoittavia ehtoja.

Tekijänoikeusjärjestöjen toiminta

Aina ei ole tarkoituksenmukaista sopia jokaisesta teoksen käytöstä erikseen. Käyttötapojen lukumäärän ja luonteen vuoksi oikeudenhaltijat ovat perustaneet organisaatioita, tekijänoikeusjärjestöjä, valvomaan etujaan ja myöntämään käyttölupia.

Järjestöjen toiminta pohjautuu oikeuksien haltijoiden antamiin valtakirjoihin tai sopimuksiin, joilla oikeuksien haltijat siirtävät oikeuksiaan järjestön hallinnoitaviksi ja valvottaviksi. Järjestöt myöntävät lupia suojatun aineiston käyttämiseen, perivät käyttämisestä korvaukset ja tilittävät ne järjestön piirissä päätettäviä tilityssääntöjä noudattaen oikeuksien haltijoille.

Useat tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden ammatilliset yhdistykset neuvottelevat oikeuksien käyttämisen yleisistä ehdoista mm. kustantajien ja radio- ja televisioyritysten kanssa sekä tarjoavat jäsenistölleen neuvontaa tekijänoikeudellisissa kysymyksissä.

Teosten käyttäjien näkökulmasta tekijänoikeusjärjestöt helpottavat ja yksinkertaistavat oikeuksien hankintaa sekä korvausten maksamista kotimaisille ja ulkomaisille oikeudenhaltijoille.

Oikeuksien sähköinen hallinnointi

Oikeuksien sähköisen hallinnoinnin avulla voidaan tekijänoikeudella ja lähioikeudella suojattujen aineistojen digitaalisessa jakelussa mm. solmia sopimuksia ja sopia käyttötavoista, turvata korvausten maksaminen, sekä valvoa sopimusehtojen noudattamista. Apuna käytetään erityisiä teknisiä infrastruktuureja, ns. oikeuksien sähköisiä hallinnointijärjestelmiä (Digital Rights Management Systems).

Oikeuksien ja niiden hallinnointijärjestelmien suojaksi on tekijänoikeuslain 5 a lukuun otettu säännökset  teknisistä toimenpiteistä ja oikeuksien sähköisistä hallinnointitiedoista. Säännökset perustuvat tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiiviin (2001/29/EY) ja WIPOn ns. internetsopimuksiin.

Suomalaiset tekijänoikeusjärjestöt ovat perustaneet Internetissä toimivia sähköisiä lupapalveluja.

Etusivu Tekijänoikeus Oikeuksien hallinnointi ja hankinta