Etusivu Tekijänoikeus Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta toimii opetus- ja kulttuuriministeriön neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä tekijänoikeutta koskevissa asioissa. Se seuraa ja arvio tekijänoikeuslainsäädännön ja -järjestelmän kehitystä sekä edistää yhteistyötä ja tiedonkulkua ministeriön, alan sidosryhmien ja asiantuntijoiden välillä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1. toimia opetus- ja kulttuuriministeriön neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä tekijänoikeutta koskevissa asioissa;

2. keskustella kansallisen tekijänoikeuspolitiikan, -järjestelmän ja lainsäädännön kehittämisen kysymyksistä;

3. seurata tekijänoikeusasioiden kehitystä Euroopan unionissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja arvioida sitä Suomen kannalta;

4. edistää eri alojen välistä yhteistyötä tekijänoikeusasioissa;

5. toimia tiedon levityksen kanavana koko tekijänoikeuskentälle.

Neuvottelukunnan toimikausi on 1.3.2014 – 31.12.2015.

Sihteerinä toimii Anna Vuopala opetus- ja kulttuuriministeriöstä, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Neuvottelukunnan asioista tiedotetaan näillä sivuilla.

Etusivu Tekijänoikeus Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta