Etusivu Tekijänoikeus Lait ja säädökset Tekijänoikeuslainsäädännön uudistukset

Tekijänoikeuslainsäädännön uudistukset

2008

Hyvitysmaksua koskeva päätöksenteko valtioneuvostotasolle

Asiakirjat ja tausta-aineisto:

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 26 a §:n muuttamisesta (HE 76/2008)

2007

Laki tekijänoikeuslain 16 b ja 16 c §:n muuttamisesta

Laki sisältyi laajempaan kokonaisuuteen, jolla säädettiin uusi kulttuuriaineistojen tallettamis- ja säilyttämislaki.

Asiakirjat ja tausta-aineisto: 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 68/2007)

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om deponering och förvaring av kulturmaterial och vissa lagar som har samband med den (RP 68/2007)

2006

Teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa koskevan, ns. enforcement-direktiivin 2004/48/EY edellyttämät lainmuutokset

Asiakirjat ja tausta-aineisto:

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 26/2006)

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om immateriella rättigheter (RP 26/2006)

Direktiivitekstit (pdf) I suomi | ruotsi | englanti

Lainauskorvaus

Asiakirjat ja tausta-aineisto:

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 19 §:n muuttamisesta (HE 126/2006)

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 19 § i upphovsrättslagen (RP 126/2006)


2005

Kuvataiteen jälleenmyyntikorvausdirektiivin 2001/84/EY edellyttämät lainmuutokset

Asiakirjat ja tausta-aineisto: 

Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (HE 111/2005 vp). 

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av upphovsrättslagen (pdf) (RP 111/2005 rd)

Direktiivitekstit (pdf) I suomi | ruotsi | englanti

2004

Tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivin 2001/29/EY edellyttämät lainmuutokset

Asiakirjat ja tausta-aineisto:

2002

Tekijänoikeustoimikunnan mietintö (2.5.2002)

Tekijänoikeusselvitykset (2002):

Direktiivitekstit | suomi | ruotsi | englanti |

2001

Keskustelu- ja kuulemistilaisuus -muistio (14.9.2001) pdf

Etusivu Tekijänoikeus Lait ja säädökset Tekijänoikeuslainsäädännön uudistukset