Hemsidan Upphovsrätt

Aktuellt inom upphovsrätten

Regeringen föreslår ändringar i upphovsrättslagen

Regeringen föreslår att upphovsrättslagen ändras. Ädringarna hänför sig bl.a. till villkoren i avtal om överlåtelse av upphovsrätt, avtalslicenser som gäller nätlagring av tv-program samt olovlig fildelning på webben. Läs mer

Skäliga ersättningar i anslutning till upphovsrätten diskuterades vid UKM

Enligt regeringsprogrammet föreskrivs genom upphovsrättslagen noggrannare än hittills om skäliga villkor och skälig ersättning som förutsättning för överföring av upphovsrätten. På basis av höranden i anslutning till ärendet har man gjort en utredning som presenterades vid ett diskussionstillfälle vi dundervisnings- och kulturministeriet 13.2.2014. Läs mer

Remissrunda om åtgärder i anslutning till olovlig fildelnining på webben

I anslutning till  revideringen av upphovsrättslagen har man bl.a. genom en remissrunda utrett åtgärder i anslutning till olovlig fildelning på webbwn.

Som bakgrund för lagändringsförslaget har ministeriet gett ut publikationen Utvärdering av åtgärder för att minska olovlig fildelning på webben; Utredningar som stöd för lagberedningen.

Läs mer

Beredning av lagpaket om ändring av upphovsrättslagen har inletts

Undervisnings- och kulturministeriet har inlett utredningsarbetet för nästa skede av beredningen av lagpaketet om ändring av upphovsrättslagen. Avsikten är att nästa skede i beredningen färdigställs så att regeringens proposition med förslag till lagändringarna kan avlåtas till riksdagen vårvintern 2014.

I paketet ingår bestämmelser om skälig ersättning, tjänster där tv-program kan lagras på nätet (nät-PVR), revideringar av kompensationsavgiftssystemet, åtgärder i syfte att förhindra olaglig fildelning samt ändring av vissa anknytningskriterier för skydd av fonogram, systemet med avtalslicenser och vissa förtydliganden av lagen.

Aktuellt: Ändringar i upphovsrättslagen

Material i anslutning till upphovsrättsforumet på webben

Undervisnings- och kulturministeriet ordnar årligen ett nationellt upphovsrättsforum för att upprätthålla upphovsrättspolitiska diskussioner och kontakter.

Teman i år var bl.a. revideringen av ersättningssystemet och åtgärder i anslutning till olovlig fildelning på webben. Det går att se forumet som upptagning på webben.

Läs mer

Ändringar i upphovsrättslagen

Regeringen förslår ändringar i upphovsrättslagen, till följd av ändringar i EU:s skyddstidsdirektiv. I skyddstidsdirektivet förlängdes skyddstiden för inspelade musikframföranden från 50 till 70 år.

Enligt förslaget ska de bestämmelser som direktivet om viss tillåten användning av föräldralösa verk förutsätter införas i lagen om användning av föräldralösa verk. 

Därutöver föreslås en avtalslicensbestämmelse och paragrafen om ersättning för utlåning preciseras.

Läs mer