Hemsidan Upphovsrätt

Aktuellt inom upphovsrätten

Var tredje finländare kopierar för privat bruk

På basis av undersökningen kopierar totalt 1,5 miljoner finländare musik, filmer och tv-program för privat bruk. Det totala antalet privata kopieringar under 2015 har uppskattats till ca 359-422 miljoner musik- och videofiler. Läs mer

Förslag om att utvidga låneersättningen till universitets- och yrkeshögskolebiblioteken skickas ut på remiss

Undervisnings- och kulturministeriet skickade den 20 oktober 2015 ut ett utkast till regeringsproposition med förslag till lag om ändring av upphovsrättslagen (utvidgning av låneersättningen till att omfatta universitets- och yrkeshögskolebibliotek). Remissrundan tar slut 13.11.2015. Läs mer

Riksdagspartier kräver att utlåningsersättningen höjs till en nordisk nivå

De partier som var representerade i riksdagen åren 2011–2015 har undertecknat en gemensam proklamation där man kräver att nivån på utlåningsersättningen höjs. 

I proklamationen konstateras att olika utskott i riksdagen under flera års tid har observerat den låga nivån på utlåningsersättningar jämfört med nivån i till exempel de andra nordiska länderna, samt att undervisnings- och forskningsbiblioteken ligger utanför ersättningarna.

Pressmeddelande 6.3.