Hemsidan Upphovsrätt

Aktuellt inom upphovsrätten

Remissrunda om åtgärder i anslutning till olovlig fildelnining på webben

I anslutning till  revideringen av upphovsrättslagen har man bl.a. genom en remissrunda utrett åtgärder i anslutning till olovlig fildelning på webbwn.

Som bakgrund för lagändringsförslaget har ministeriet gett ut publikationen Utvärdering av åtgärder för att minska olovlig fildelning på webben; Utredningar som stöd för lagberedningen.

Läs mer

Beredning av lagpaket om ändring av upphovsrättslagen har inletts

Undervisnings- och kulturministeriet har inlett utredningsarbetet för nästa skede av beredningen av lagpaketet om ändring av upphovsrättslagen. Avsikten är att nästa skede i beredningen färdigställs så att regeringens proposition med förslag till lagändringarna kan avlåtas till riksdagen vårvintern 2014.

I paketet ingår bestämmelser om skälig ersättning, tjänster där tv-program kan lagras på nätet (nät-PVR), revideringar av kompensationsavgiftssystemet, åtgärder i syfte att förhindra olaglig fildelning samt ändring av vissa anknytningskriterier för skydd av fonogram, systemet med avtalslicenser och vissa förtydliganden av lagen.

Aktuellt: Ändringar i upphovsrättslagen

Material i anslutning till upphovsrättsforumet på webben

Undervisnings- och kulturministeriet ordnar årligen ett nationellt upphovsrättsforum för att upprätthålla upphovsrättspolitiska diskussioner och kontakter.

Teman i år var bl.a. revideringen av ersättningssystemet och åtgärder i anslutning till olovlig fildelning på webben. Det går att se forumet som upptagning på webben.

Läs mer

Ändringar i upphovsrättslagen

Regeringen förslår ändringar i upphovsrättslagen, till följd av ändringar i EU:s skyddstidsdirektiv. I skyddstidsdirektivet förlängdes skyddstiden för inspelade musikframföranden från 50 till 70 år.

Enligt förslaget ska de bestämmelser som direktivet om viss tillåten användning av föräldralösa verk förutsätter införas i lagen om användning av föräldralösa verk. 

Därutöver föreslås en avtalslicensbestämmelse och paragrafen om ersättning för utlåning preciseras.

Läs mer

Uppgifter och handläggare

Ärenden som gäller upphovsrätt sköts på undervisningsministeriets mediekulturenhet. Se vem som gör vad i Registret för personal och uppgifter , som även innehåller kontaktinformation.