Hemsidan Upphovsrätt

Aktuellt inom upphovsrätten

Förslag om gemensam förvalting av upphovsrätten skickas ut på remiss

Ett utkast till regeringsproposition med förslag till lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätten har skickats ut på remiss. Utkastet har beretts av undervisnings- och kulturministeriet och remissrundan tar slut den 11 september. Läs mer

Riksdagspartier kräver att utlåningsersättningen höjs till en nordisk nivå

De partier som var representerade i riksdagen åren 2011–2015 har undertecknat en gemensam proklamation där man kräver att nivån på utlåningsersättningen höjs. 

I proklamationen konstateras att olika utskott i riksdagen under flera års tid har observerat den låga nivån på utlåningsersättningar jämfört med nivån i till exempel de andra nordiska länderna, samt att undervisnings- och forskningsbiblioteken ligger utanför ersättningarna.

Läs mer

Ersättningen för privat kopiering skall finansieras med budgetmedel

Regeringen föreslår ändringar i upphovsrättslagen. Framöver betalar staten kompensation till upphovsmännen för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk. Kompensationen för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk betalas med anslag i statsbudgeten. Kompensationen ska till beloppet vara sådant att det kan betraktas som en rimlig kompensation för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk.

Läs mer

Rejäl höjning av utlåningsersättningen

kirjastossaRegeringen har slagit fast kompletteringarna i budgetpropositionen för 2015 och föreslår en höjning på 4 miljoner i utlåningsersättningen .

Den upphovsrättsliga ersättningen, som utbetalas då ett exemplar av ett verk lånas ut från ett bibliotek, fördubblas i och med höjningen till drygt 8,2 miljoner euro. Läs mer

Regeringen föreslår ändringar i upphovsrättslagen

Regeringen föreslår att upphovsrättslagen ändras. Ädringarna hänför sig bl.a. till villkoren i avtal om överlåtelse av upphovsrätt, avtalslicenser som gäller nätlagring av tv-program samt olovlig fildelning på webben.

Skäliga ersättningar i anslutning till upphovsrätten diskuterades vid UKM

Enligt regeringsprogrammet föreskrivs genom upphovsrättslagen noggrannare än hittills om skäliga villkor och skälig ersättning som förutsättning för överföring av upphovsrätten. På basis av höranden i anslutning till ärendet har man gjort en utredning som presenterades vid ett diskussionstillfälle vi dundervisnings- och kulturministeriet 13.2.2014. Läs mer