Etusivu Tekijänoikeus

Ajankohtaista tekijänoikeudesta:

Esitys tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista lausunnolle

Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima luonnos hallituksen esitykseksi laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista on lähetetty lausunnoille. Lausuntoaika päättyy 11.9.2015. Lue lisää

Sopimuslisensseihin liittyviä hyväksymispäätöksiä valmistellaan

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan kevään aikana sopimuslisenssisäännösten mukaisia hyväksymispäätöksiä, jotka koskevat sisäistä tiedotuskäyttöä, arkistoidun tv- ja radio-ohjelman sekä sanoma- ja aikakauslehden uudelleen käyttämistä sekä televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluja. Tiedote 6.3.

Eduskuntapuolueet vaativat lainauskorvausten nostamista Pohjoismaiselle tasolle

Valtiopäivillä vuosina 2011–2015 edustettuina olevien puolueiden edustajat ovat allekirjoittaneet yhteisen julkilausuman, jossa vaaditaan lainauskorvauksen tason nostamista.

Julkilausumassa todetaan, että eduskunnassa eri valiokunnat ovat usean vuoden aikana kiinnittäneet huomiota lainauskorvausten tason alhaisuuteen esimerkiksi muiden Pohjoismaiden korvausten tasoon verrattuna sekä opetus- ja tutkimuskirjastojen jäämiseen korvauksen ulkopuolelle. Tiedote 4.12.

Tekijöiden oikeus korvauksiin kaapeliverkon edelleen lähetyksistä palautetaan

Hallitus ehdottaa, että tekijänoikeuslakiin palautettaisiin säännökset, joiden mukaan tekijöillä, esittäjillä ja äänitetuottajilla olisi oikeus korvaukseen kaapeliverkossa edelleen lähetettäviin televisio-ohjelmiin sisältyvistä teoksista, esityksistä ja äänitallenteista.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2015 Tiedote 20.11.

Yksityisen kopioinnin hyvitys budjettirahoitteiseksi

Hallitus esittää tekijänoikeuslakiin muutosta. Jatkossa valtio maksaisi tekijöille hyvitystä teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön. Hyvitys maksettaisiin valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta.

Samalla kumottaisiin  tekijänoikeuslain säännökset maksusta (hyvitysmaksu), jota kerätään yksityiseen kappaleen valmistamiseen käytettävien tallennusalustojen valmistamisen tai maahantuonnin yhteydessä.

Tiedote 17.11.

Lainauskorvauksiin tulossa reilu korotus

kirjastossaHallitus on sopinut täydennyksistä vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja ehdottaa lainauskorvaukseen 4 miljoonan euron korotusta. 

Tekijänoikeudellisena korvauksena maksettava summa siitä, että teoksen kappaleita lainataan kirjastosta, kaksinkertaistuu korotuksen myötä reiluun 8,2 miljoonaan euroon.

Tiedote 9.10.

Hallitus esittää tekijänoikeuslakiin muutoksia

Hallitus on antanut 9.10. esityksen tekijänoikeuslain muuttamisesta. Ehdotukset liittyvät mm. oikeuksien luovutusta koskeviin sopimusehtoihin, televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelujen sopimuslisenssiin sekä luvattomaan verkkojakelun vastaisiin toimiin.
Lue lisää

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta asetettu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan vuosiksi 2014-2015. Neuvottelukunta seuraa ja arvioi tekijänoikeusalan toimintaympäristön kehitystä. Lue lisää

Tekijänoikeuksiin liittyvistä kohtuullisista korvauksista keskusteltiin OKM:ssä

Hallitusohjelman mukaan tekijänoikeuslailla on tarkoitus säätää nykyistä tarkemmin tekijänoikeuksien siirtämisen edellytyksenä olevista kohtuullisista ehdoista ja korvauksista. Asiaan liittyvien kuulemisten pohjalta on tehty selvitys, jota esiteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön keskustelutilaisuudessa 13.2.2014.

Lue lisää

Ehdotus televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluiden järjestämiseksi

Keskeiset televisioyhtiöt, teleoperaattorit ja tekijänoikeuksien yhteishallinnointijärjestöt ovat yhdessä etsineet eri näkemykset sovittavaa ratkaisumallia viime vuosina yleistyneiden televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelujen oikeudellisesta asemasta. Mallia esiteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön keskustelutilaisuudessa 21.1.2014. Lue lisää