Etusivu Tekijänoikeus

Ajankohtaista tekijänoikeudesta:

Hallitus esittää tekijänoikeuslakiin muutoksia

Hallitus on antanut 9.10. esityksen tekijänoikeuslain muuttamisesta. Ehdotukset liittyvät mm. oikeuksien luovutusta koskeviin sopimusehtoihin, televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelujen sopimuslisenssiin sekä luvattomaan verkkojakelun vastaisiin toimiin.
Tiedote 9.10.

Lausuntokierros ja keskustelutilaisuus jakeluvelvoite-korvauksista

Ministeriössä valmistellaan hallituksen esitystä, jossa tekijänoikeuslakiin ehdotetaan palautettavaksi tekijöille oikeus korvaukseen viestintämarkkinalaissa säädetyn jakeluvelvoitteen alaisten kanavien edelleen lähettämisestä. Ministeriö järjestää myös ns. must carry -velvoitetta koskevan keskustelutilaisuuden 23.10.

Tiedote 9.10.

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta asetettu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan vuosiksi 2014-2015. Neuvottelukunta seuraa ja arvioi tekijänoikeusalan toimintaympäristön kehitystä. Lue lisää

Tekijänoikeuksiin liittyvistä kohtuullisista korvauksista keskusteltiin OKM:ssä

Hallitusohjelman mukaan tekijänoikeuslailla on tarkoitus säätää nykyistä tarkemmin tekijänoikeuksien siirtämisen edellytyksenä olevista kohtuullisista ehdoista ja korvauksista. Asiaan liittyvien kuulemisten pohjalta on tehty selvitys, jota esiteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön keskustelutilaisuudessa 13.2.2014.

Lue lisää

Ehdotus televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluiden järjestämiseksi

Keskeiset televisioyhtiöt, teleoperaattorit ja tekijänoikeuksien yhteishallinnointijärjestöt ovat yhdessä etsineet eri näkemykset sovittavaa ratkaisumallia viime vuosina yleistyneiden televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelujen oikeudellisesta asemasta. Mallia esiteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön keskustelutilaisuudessa 21.1.2014. Lue lisää

Tekijänoikeuslain muutosten valmistelu

Muutospakettiin kuuluvat selvitykset koskevat kohtuullisia korvauksia, televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluita, hyvitysmaksujärjestelmän uudistamista, luvattoman verkkojakelun vastaisia toimia, äänitallenteiden suojan liittymäkriteereitä sekä sopimuslisenssisäännöksiä.

Lue lisää