Etusivu Tekijänoikeus

Ajankohtaista tekijänoikeudesta:

Yksityisen kopioinnin hyvitys budjettirahoitteiseksi

Hallitus esittää tekijänoikeuslakiin muutosta. Jatkossa valtio maksaisi tekijöille hyvitystä teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön. Hyvitys maksettaisiin valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta.

Samalla kumottaisiin  tekijänoikeuslain säännökset maksusta (hyvitysmaksu), jota kerätään yksityiseen kappaleen valmistamiseen käytettävien tallennusalustojen valmistamisen tai maahantuonnin yhteydessä.

Tiedote 20.11.

Lainauskorvauksiin tulossa reilu korotus

kirjastossaHallitus on sopinut täydennyksistä vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja ehdottaa lainauskorvaukseen 4 miljoonan euron korotusta. 

Tekijänoikeudellisena korvauksena maksettava summa siitä, että teoksen kappaleita lainataan kirjastosta, kaksinkertaistuu korotuksen myötä reiluun 8,2 miljoonaan euroon.

Tiedote 17.11.

Hallitus esittää tekijänoikeuslakiin muutoksia

Hallitus on antanut 9.10. esityksen tekijänoikeuslain muuttamisesta. Ehdotukset liittyvät mm. oikeuksien luovutusta koskeviin sopimusehtoihin, televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelujen sopimuslisenssiin sekä luvattomaan verkkojakelun vastaisiin toimiin.
Tiedote 9.10.

Lausuntokierros ja keskustelutilaisuus jakeluvelvoite-korvauksista

Ministeriössä valmistellaan hallituksen esitystä, jossa tekijänoikeuslakiin ehdotetaan palautettavaksi tekijöille oikeus korvaukseen viestintämarkkinalaissa säädetyn jakeluvelvoitteen alaisten kanavien edelleen lähettämisestä. Ministeriö järjestää myös ns. must carry -velvoitetta koskevan keskustelutilaisuuden 23.10.

Tiedote 9.10.

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta asetettu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan vuosiksi 2014-2015. Neuvottelukunta seuraa ja arvioi tekijänoikeusalan toimintaympäristön kehitystä. Lue lisää

Tekijänoikeuksiin liittyvistä kohtuullisista korvauksista keskusteltiin OKM:ssä

Hallitusohjelman mukaan tekijänoikeuslailla on tarkoitus säätää nykyistä tarkemmin tekijänoikeuksien siirtämisen edellytyksenä olevista kohtuullisista ehdoista ja korvauksista. Asiaan liittyvien kuulemisten pohjalta on tehty selvitys, jota esiteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön keskustelutilaisuudessa 13.2.2014.

Lue lisää

Ehdotus televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluiden järjestämiseksi

Keskeiset televisioyhtiöt, teleoperaattorit ja tekijänoikeuksien yhteishallinnointijärjestöt ovat yhdessä etsineet eri näkemykset sovittavaa ratkaisumallia viime vuosina yleistyneiden televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelujen oikeudellisesta asemasta. Mallia esiteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön keskustelutilaisuudessa 21.1.2014. Lue lisää