Hemsidan Kommentarer till nättjänstemannen

Kommentarer till nättjänstemannen

Använd blanketten för att skicka feedback och frågor om undervisnings- och kulturministeriets verksamhet. I officiella ärenden kan du skicka e-post till ministeriets registratorsbyrå kirjaamo(at)minedu.fi.

All feedback som skickas till nättjänstemannen läses och skickas vid behov vidare till den tjänsteman som ansvarar för ärendet. Vi strävar efter att svara på frågorna så fort som möjligt. Eventuella svar skickas till den e-postadress som angivits i meddelandet.

Varken innehållet i de meddelanden som skickas till nättjänstemannen eller information om avsändaren arkiveras, men vi för statistik över antalet e-postmeddelanden enligt ämne.

De obligatoriska uppgifterna är utmärkta med *.
Kommentarer / feedback *
  • Mottagare: *

Avsändarens uppgifter

  • Namn
  • E-postadress
Hemsidan Kommentarer till nättjänstemannen