Hemsidan Unga Lagstiftningsprojekt

Aktuella lagstiftningsprojekt: ungdomsärenden

Här hittar du information om författningsprojekt som bereds vid undervisnings- och kulturministeriet och som gäller ungdomsärenden.

I samband med varje projekt hittar du kontaktuppgifter till personer som bereder projekten, och som kan erbjuda ytterligare information. Uppgifterna uppdateras allt eftersom projekten framskrider.

Revidering av ungdomslagen

Den nya ungdomslagen, som ersätter nuvarande lag från år 2006 är avsedd att träda i kraft från 1.1.2017. Regeringen avgav sin proposition den 29.6.2016. Riksdagen behandlar lagförslaget under hösten 2016.


Hemsidan Unga Lagstiftningsprojekt