Hemsidan Unga Lagstiftningsprojekt

Aktuella lagstiftningsprojekt: ungdomsärenden

Här hittar du information om författningsprojekt som bereds vid undervisnings- och kulturministeriet och som gäller ungdomsärenden.

I samband med varje projekt hittar du kontaktuppgifter till personer som bereder projekten, och som kan erbjuda ytterligare information. Uppgifterna uppdateras allt eftersom projekten framskrider.

Revidering av ungdomslagen

Förnyandet av ungdomsalgen sker under två regeringsperioder. Målet är att den nya ungdomslagen träder i kraft den 1 augusti 2016.


Hemsidan Unga Lagstiftningsprojekt