Hemsidan Unga Ungdomsarbete Ungdomsverkstäder

Ungdomsverkstäder

Ungdomsverkstäderna erbjuder arbetslösa ungdomar under 29 år möjligheter till arbetspraktik.

Undervisnings- och kulturministeriets ungdomsenhet handhar den innehållsmässiga utvecklingen av verksamheten. I ungdomsarbetets perspektiv är ungdomsverkstäderna bra platser för utveckling av färdigheter som är nyttiga i livet och inlärning i arbetet. Dessutom stöder de ett vuxet tänkande och en social mognad.

Undervisnings- och kulturministeriet och arbetsministeriet delar på finansieringen av verkstäderna. Arbetskraftsförvaltningen hänvisar ungdomar till arbetspraktik och genom arbetsmarknadsstöd till verkstäderna. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för utvecklingen och basfinansieringen av verkstadsverksamhet. Finansieringen består av huvudmännens andel och de tjänster som säljs samt av försäljningsintäkter och särskilda understöd på basis av resultat.

När det gäller utvecklingsprojekt för ungdomsverkstäderna har undervisningsministeriet överfört beslutsfattandet om enskilda verkstäder, t.ex. understödsbeslut, till länsstyrelserna.

Hemsidan Unga Ungdomsarbete Ungdomsverkstäder