Hemsidan Unga Ungdomspolitik

Ungdomspolitik

Ungdomsarbetet och -politiken har som mål att

  • stöda ungas uppväxt och självständighetsprocess
  • främja ett aktivt medborgarskap bland unga samt den sociala identiteten
  • förbättra ungas uppväxt och levnadsförhållanden

Vart fjärde år godkänner statsrådet ett utvecklingsprogram med syfte att samordna den ungdomspolitiska verksamheten. Utvecklingsprogrammet anger de nationella målsättningarna för ungdomspolitiken samt främjar programarbetet inom den statliga regionförvaltningen och i kommunerna.

Undervisnings- och kulturministeriet styr och utvecklar ungdomspolitiken genom

  • lagstiftning
  • forskning och undersökningar
  • budgetmedel och tippningsmedel riktade till ungdomar

Hemsidan Unga Ungdomspolitik