Hemsidan Unga Ungdomsorganisationernas understödskommission

Utvärderings- och understödskommissionen

Utvärderings- och understödskommissionen utarbetar förslag till undervisnings- och kulturministeriet om fördelningen av de resultatbaserade statsbidragen till ungdomsorganisationerna och serviceorganisationerna för ungdomsarbete.

Kommissionens uppgift är att ge ett utlåtanden om dessa organisationers behörighet för att få understöd. Därtill lämnar den ett uttalande om undervisnings- och kulturministeriets förslag till fördelning av allmänna understöd för organisationer som idkar ungdomsarbete. Ministeriet kan även be delegationen om utvärderingar av verksamheten i de organisationer som får understöd.

Utvärderings- och understödskommissionen 2011-2015


ordförande: verksamhetsledare Tuomas Nurmela
viceordförande: informatör Heta Välimäki


Medlemmar:

diakonichef Matti Helin
diplomingenjör Anna Jern
ekonom Risto Kaukiainen 
direktör Seppo Lahtinen 
generalsekreterare Marjo Loponen
kampanjchef Ville Tuominen 
planerare Marjo Katajisto

Kontaktinformation:

Generalsekreterare Saila Ruuth

PB 29, 00023 Statsrådet
(Sjötullsgatan 10, 00170 Helsingfors)

tfn (0295) 330 319 
050-4520315

 

Hemsidan Unga Ungdomsorganisationernas understödskommission