Hemsidan Unga Ungdomsorganisationernas understödskommission

Utvärderings- och understödskommissionen

Utvärderings- och understödskommissionen utarbetar förslag till undervisnings- och kulturministeriet om fördelningen av de resultatbaserade statsbidragen till ungdomsorganisationerna och serviceorganisationerna för ungdomsarbete.

Kommissionens uppgift är att ge ett utlåtanden om dessa organisationers behörighet för att få understöd. Därtill lämnar den ett uttalande om undervisnings- och kulturministeriets förslag till fördelning av allmänna understöd för organisationer som idkar ungdomsarbete. Ministeriet kan även be delegationen om utvärderingar av verksamheten i de organisationer som får understöd.

Utvärderings- och understödskommissionen 2015-2019

  • ordförande: Mariam Rguibi 
  • viceordförande: riksdagsledamot Antti Kurvinen

Medlemmar:

  • verksamhetschef Simo Grönroos
  • verksamhetschef Hanna Isbom
  • finanskonsult Mikko Kiuttu
  • sakkunnig i yrkesutbildning Riikka Reina
  • operativ chef Jari Järvenpää 
  • konsultativ tjänsteman Jaakko Weuro
  • ungdomssekreterare Fredrika Åkerö

  KONTAKTINFORMATION AV KOMMISSIONEN

Kontaktinformation:

PB 29, 00023 STATSRÅDET
(Sjötullsgatan 10, 00170 Helsingfors)

 

 

Hemsidan Unga Ungdomsorganisationernas understödskommission