Etusivu Nuoriso Tietoa nuorten elinoloista Aikuistumisen pullonkaulat

Aikuistumisen pullonkaulat

Toim. Tapio Kuure

Nuorten elinolot -vuosikirja tarjoaa kattavan kuvauksen nuorten elinolojen kehittymisestä lähes koko 1990-luvulta. Kirja näyttää keskeisen tilastollisen aineiston valossa 1990-luvun suuntaukset ja luotaa samalla uudelle vuosituhannelle. Tilastollista aineistoa syventävät ja tulkitsevat suomalaisten tutkijoiden artikkelit, jotka käsittelevät nuorten kulutusta, asumista, koulutusta, sijoittumista työmarkkinoille sekä perhe- ja parisuhteita. 

Kirja tarjoaa ajankohtaista tietoa ja näkökulmia nuorisotyön ammattilaisille, päättäjille, opettajille, kasvattajille ja tutkijoille. Kirjaa tukee sähköinen verkkotietokanta, joka on jokaisen käytettävissä sivuillamme. 

Nuorten elinolot -vuosikirja on syntynyt Nuorisoasiain neuvottelukunnan, Nuorisotutkimusverkoston ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen yhteistyönä. Se aloittaa nuorisoa käsittelevän vuosikirjojen sarjan teemalla aikuistumisen pullonkaulat.          

Nuorisoasiain neuvottelukunta on valmistellut vuosikirjan pohjalta esiin nousseista kysymyksistä oman kannanottonsa. (6.3.2001)         

Julkaisutilaukset: 
Stakes, asiakaspalvelu, PL 220, 00531 Helsinki
e-mail: orders@stakes.fi; puh. (09) 3967 2190 klo 9-12

Nuorisotutkimusseura,  Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki.
sähköposti: Minna Laasala verkosto@nuorisotutkimus.fi, tai puh. 020 755 2653, fax. 020 755 2627

Etusivu Nuoriso Tietoa nuorten elinoloista Aikuistumisen pullonkaulat