Etusivu Nuoriso Nuoran tiedotteet ja kannanotot

Nuorille mahdollisuuksia tutustua puolueisiin myös kouluissa

15.9.2008
Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora:
 
Nuorille mahdollisuuksia tutustua puolueisiin myös kouluissa
 
Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, toivoo, että koulut antaisivat nuorille mahdollisuuksia kartuttaa yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja avaamalla ovensa poliittisille nuorisojärjestöille.
 
Nuorisobarometrien mukaan nuoret uskovat demokratian toimivuuteen ja kiinnostus puoluetoimintaa kohtaan on kasvanut. Kuitenkin nuorten kiinnostus politiikkaa kohtaan on vähäistä. Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa tarvitaan ajankohtaista tietoa puolueista ja poliittisesta järjestelmästä. Koulut ovat avainasemassa aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa. Lisäksi nuorille tulee tarjota aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa koulun ja kunnan asioihin, Nuora muistuttaa.
 
Nuoran näkemyksen mukaan, olisi jo päästävä 1970-luvun ylipolitisoitumisen traumasta ja antaa puolueille mahdollisuus näyttää, että politiikka ei ole mitään hävettävää ja salamyhkäistä, vaan olennainen osa toimivaa demokratiaa. Koulujen pitäisi avata ovensa poliittiisille nuorisojärjestöille ja puolueiden edustajille, muutoinkin kuin vain vaalien alla. Puolueille pitäisi tarjota mahdollisuuksia tulla esittäytymään peruskoulun yläluokille, ammattikouluihin ja lukioihin. Yhteiskuntaopin tunneilla pitäisi pystyä avoimesti keskustelemaan politiikasta ja puolueiden tarjoamista erilaisista vaihtoehdoista.
 
On turha valitella nuorten vähäistä tietämystä ja kiinnostusta, jos mahdollisuuksia värikkääseen keskusteluun kouluilla ei tarjota. Näin kuntavaalien alla olisi ainakin syytä järjestää paneelikeskusteluita ja muita tilaisuuksia, joissa puolueet tulisivat tutuiksi kaikille koululaisille peruskoulun yläluokilta ammattikouluun ja lukioon.
 
Lisätiedot:
Outi Mäkelä
puheenjohtaja, Nuora
puh: (09) 432 3181
outi.makela@eduskunta.fi
 
Anna Ranki
pääsihteeri, Nuora
puh: (09) 160 77351
anna.ranki@minedu.fi
 
Nuora on opetusministeriön yhteydessä toimiva nuorisotyön ja -politiikan asiantuntijaelin. Neuvottelukunnan asettaa valtioneuvosto, joka kutsuu sen jäseniksi nuorten kasvu- ja elinoloihin perehtyneitä henkilöitä. Nuorisoasian neuvottelukunnan tehtävänä on myös nuorten näkökulman tuominen päätöksentekoon, tähän neuvottelukunta pyrkii toimimalla pyydettäessä asiantuntijana nuorisotyötä ja -politiikkaa sekä nuorten elinoloja sivuavia kysymyksiä käsiteltäessä. Neuvottelukunnan asiantuntemusta käyttävät etupäässä eduskunnan eri valiokunnan sekä ministeriöt. Neuvottelukunta pyrkii myös nostamaan nuoria koskettavia kysymyksiä yleiseen keskusteluun antamalla kannanottoja eri aiheista ja laatimalla toimintaohjelmia.

Etusivu Nuoriso Nuoran tiedotteet ja kannanotot