Etusivu Nuoriso Julkaisut

Julkaisut

Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus julkistetaan 19.7.2013 Porissa

Porissa SuomiAreena-tapahtumassa julkistetaan Sami Myllyniemen ja Päivi Bergin Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013, jonka teemana tänä vuonna on liikunta. Kyselytutkimuksessa valotetaan tiedon katvealueita, jotka liittyvät käytännölliseen huoleen siitä, mitä nuorison liikkumattomuudelle voisi tehdä. Liikkumattomuuden syitä on selvitetty kysymällä niitä suoraan nuorilta itseltään. Vastaavasti tartutaan härkää sarvista kysymällä suoraan liikkumisen eri syiden painoarvoa.
Veikkauksen isännöimässä tilaisuudessa Eetunaukion lavalla klo 10:30-11:45 nuorten vapaa-aikatutkimuksen tekijät Sami Myllyniemi ja Päivi Berg esittelevät tutkimuksen tuloksia. Nuorista ja liikunnasta keskustelevat Aki Riihilahti (toimitusjohtaja, ex-jalkapalloilija), Mikko Salasuo (dos, VTT, Nuorisotutkimusseura ry), Leena Harkimo (valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja, Juha Koponen (Veikkauksen toimitusjohtaja) ja Lida Kuusisto (Suomen Nuorisosirkusliitto). Tilaisuuden avaa Nuoran puheenjohtaja Antti Lindtman ja sen moderaattorina toimii Kirsi Alm-Siira.
Julkistuksen jälkeen tutkimuksen pdf-versio on luettavissa Nuoran uusilla nettisivuilla osoitteessa www.tietoanuorista.fi

Nuorisotalkoot! -opas kuntapäättäjille

Nuorisotalkoot! -opas tarjoaa käytännönläheisiä ohjeita nuorten elinolojen parantamiseen kunnallisessa päätöksenteossa. Julkaisuun kootut ehdotukset pohjautuvat valtioneuvoston lapsi - ja nuorisopoliittiseen kehittämisohjelmaan vuosille 2012-2015. Kehittämisohjelma antaa suuntaviivoja alueelliselle toiminnalle, mutta sen termistö ja kieli eivät välttämättä tavoita arjen toimijoita. Nuorisotalkoot! -opas teke ohjelmakielestä yleistajuista ja alueellisista suuntaviivoista konkreettisia tekoja. Opas löytyy suomeksi ja ruotsiksi. Painettua opasta voi tilata sähköpostitse Kirsi Autiolta (etunimi.sukunimi(a)minedu.fi).

Nuorisotalkoot! (pdf)

Ungdomstalko! (pdf)

Nuoret ja ääni. Nuoret eduskuntavaaleissa 2011

Miten nuoret äänestivät eduskuntavaaleissa 2011? Mistä nuoret äänestäjät tulevat?

Nuoret ja ääni -teoksen artikkeleissa tarkastellaan nuorten äänestämistä valtakunnallisesti ja Helsingin alueella, nuorten äänestysvalintoja sekä suosikki- ja inhokkipuolueita. Teoksen artikkeleissa analysoidaan myös sitä, kuinka nuoret ja nuorisopoliittiset kysymykset näyttäytyivät sanomalehdissä eduskuntavaalien aikaan. Lisäksi teoksessa pohditaan perheen ja kodin vaikutuksia nuorten poliittisen osallistumisen taustalla.

Nuoret ja ääni on Nuoran ja Nuorisotutkimusseuran yhteiseen nuoria eduskuntavaaleissa 2011 tarkastelleeseen tutkimushankkeeseen liittyvä artikkelikokoelma. Painettua julkaisua voi ostaa Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta (www.nuorisotutkimusseura.fi/catalog).

Nuoret ja ääni. Nuoret eduskuntavaaleissa 2011.

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista!

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta nuorille suunnattu versio paikalliseen käyttöön. Julkaisun näkökulmana on erityisesti nuorten toiminta ja asema paikallistasolla heidän omissa lähiympäristöissään, kuten kunnissa, kouluissa ja harrastuksissa. Julkaisu on Nuoran tuottama konkretisointi siitä, mitä oikeuksia valtioneuvoston hyväksymä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 tuo nuorille.

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa (pdf)

Painettua opasta voi tilata sähköpostitse Kirsi Autiolta (etunimi.sukunimi(a)minedu.fi).

Nuorisobarometrit

Nuorisoasiain neuvottelukunta on tehnyt vuodesta 1994 alkaen säännöllistä kartoitusta 15-29 -vuotiaiden nuorten asenteiden ja odotusten kehittymisestä. Osa kysymyksistä toistuu säännöllisesti, joten niiden avulla voidaan seurata pidemmän aikavälin asennemuutoksia ja osa liittyy ajankohtaisiin aiheisiin.

Arvioinnit

Nuorisoasiain neuvottelukunta arvioi vuosittain lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoa. Vuosien 2012-2015 kehittämisohjelman osalta vuosittainen arviointi jakautuu sisältöalueiden osalta siten, että vuonna 2012 arvioidaan ohjelman valmistelua, vuonna 2013 osallisuutta koskevia tavoitteita, vuonna 2014 yhdenvertaisuutta ja vuonna 2015 arjenhallintaa. Vuoden 2014 arviointi toteutetaan muita vuosiarviointeja laajempana, koko ohjelman väliarviointina. Kattava väliarviointi edesauttaa arviointitiedon hyödyntämistä uuden ohjelman valmistelussa. Ohjelmakauden 2012-2015 loppuarviointi valmistuu vuonna 2016.

Tutkimuksia eri aiheista

 

 

 

Etusivu Nuoriso Julkaisut