Etusivu Nuoriso

Nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) on valtioneuvoston asettama lapsi- ja nuorisopolitiikan asiantuntijaelin, johon valtioneuvosto kutsuu jäseniksi lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloihin perehtyneitä henkilöitä.

Neuvottelukunnan lakisääteisinä tehtävinä ovat

  • vuosittainen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanon arviointi,
  • osallistuminen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman valmisteluun
  • lasten ja nuorten näkökulman tuominen päätöksentekoon.

Keskeisinä välineinä neuvottelukunnalla ovat nuorten arvoja ja asenteita seuraavat Nuorisobarometrit, nuorten hyvinvoinnin indikaattorit sekä muu tietotuotanto.

Neuvottelukunta toimii asiantuntijana lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloihin liittyvissä kysymyksissä. Neuvottelukunta pyrkii nostamaan lapsia ja nuoria koskettavia asioita yleiseen keskusteluun antamalla kannanottoja ja laatimalla toimenpideohjelmia.

 

Yhteystiedot

Nuorisoasiain neuvottelukunta
PL 29
00023 Valtioneuvosto
(Käyntiosoite: Meritullinkatu 10)

nuora@minedu.fi
faksi (09) 160 77132

Pääsihteeri Tuomo Valve

gsm 040 5159 367 

Suunnittelija Eva Roos

puh. (0295)  330 291 
gsm  040 1768090

etunimi.sukunimi@minedu.fi

Etusivu Nuoriso