Hemsidan Unga

Delegationen för ungdomsärenden Nuora

Statens ungdomsråd är ett sakkunnigorgan som lyder under undervisnings- och kulturministeriet. Rådet producerar information om ungdomarnas levnadsförhållanden med hjälp av forskningsresultat och en statistisk databas över ungdomarnas levnadsförhållanden. Därtill utarbetar rådet olika program, åtgärder och motioner gällande ungdomar.

En central uppgift för Statens ungdomsrådet är att ge statsrådet en årlig utvärdering av det ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet. Rådet ger ett eget uttalande om vad som bör tas med i utvecklingsprogrammet.

Medlemmarna i rådet skall företräda sakkunskap om de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Majoriteten av medlemmarna har föreslagits av de riksomfattande ungdomsorganisationerna och organisationer som bedriver ungdomsarbete.

Kontaktuppgifter

Statens ungdomsråd
PB 29 (Sjötullsgatan 1, Helsingfors)
00023 Statsrådet
fax (09) 160 77132

Generalsekreterare Herttaliisa Tuure
mobil 040 5159367 

Planerare Johanna Kalliomaa
tfn (0295) 330 291
mobil 040 176 8090

Planerare Anna-Maria Tenojoki
tfn (0295) 330 195
mobil 050 452 6972

fornamn.efternamn@tietoanuorista.fi

Hemsidan Unga