Etusivu Nuoriso Kansainvälinen yhteistyö Kahdenvälinen yhteistyö

Kahdenvälinen yhteistyö nuorisoasioissa

Kahdenvälisen nuorisoalan yhteistyön perustana ovat kahdenväliset kulttuurisopimukset ja niitä toteuttavat vaihto-ohjelmat. Kahdenvälisen yhteistyön merkitys ministeriöiden välisessä kanssakäymisessä on merkittävästä vähentynyt ja 2000-luvulla kahdenvälistä yhteistyötä onkin toteutettu tarveharkintaisesti.

Suomelle perinteisesti tärkeä yhteistyökumppani Saksa on luopunut kahdenvälisestä yhteistyöstä nuorisoalalla ja keskittynyt monenkeskisiin vertaisoppimishankkeisiin, joissa Suomikin on mukana.

Suomen ja Viron välisen nuorisoalan yhteistyön painopisteinä 2014–2015 ovat nuorisopolitiikan kehittäminen (strategiat, indikaattorit, lainsäädäntö, tutkimus), nuorisotyön laatu ja yhteistyön kehittäminen tulevien EU-puheenjohtajamaiden kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja All-China Youth Federationin välinen yhteistyö käynnistyi 1991. Nyt voimassa oleva nuorisoalan yhteistyöasiakirja allekirjoitettiin 2010 ja se on voimassa toistaiseksi. Yhteistyöalueiksi sovittiin nuorisoalan korkean tason delegaatioiden vaihto (teemat sovitaan tapauskohtaisesti), nuorisojärjestöjen välinen yhteistyö, nuorisokeskusten välinen yhteistyö, yrittäjyyskasvatus sekä nuorisopolitiikan ja nuorisotyön innovaatiot.

Nuorisoalan Venäjä-yhteistyön vahvistamiseksi käytiin neuvottelut nuorisoalan yhteistyöstä marraskuussa 2013. Yhteistyöohjelman vahvistaminen odottaa Venäjän vahvistusta.

Etusivu Nuoriso Kansainvälinen yhteistyö Kahdenvälinen yhteistyö