Etusivu Nuoriso Kansainvälinen yhteistyö Kahdenvälinen yhteistyö

Kahdenvälinen yhteistyö nuorisoasioissa

Kahdenvälisen nuorisoalan yhteistyön perustana ovat kahdenväliset kulttuurisopimukset ja niitä toteuttavat vaihto-ohjelmat. 2000-luvulla kahdenvälistä yhteistyötä on toteutettu tarveharkintaisesti.

Suomelle perinteisesti tärkeä yhteistyökumppani Saksa on luopunut kahdenvälisestä yhteistyöstä nuorisoalalla ja keskittynyt monenkeskisiin vertaisoppimishankkeisiin, joissa Suomikin on mukana.

Suomen ja Viron välisen nuorisoalan yhteistyön muotoja uudistetaan. Vuonna 2013 opetus- ja kulttuuriministeriö ja Viron opetus- ja tiedeministeriö rahoittavat kuutta yhteistyöhanketta, joiden toimeenpanoa ja tuloksia arvioidaan alkuvuodesta 2014.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja All-China Youth Federationin välinen yhteistyö käynnistyi 1991. Nyt voimassa oleva nuorisoalan yhteistyöasiakirja allekirjoitettiin 2010 ja se on voimassa toistaiseksi. Yhteistyöalueiksi sovittiin nuorisoalan korkean tason delegaatioiden vaihto (teemat sovitaan tapauskohtaisesti), nuorisojärjestöjen välinen yhteistyö, nuorisokeskusten välinen yhteistyö, yrittäjyyskasvatus sekä nuorisopolitiikan ja nuorisotyön innovaatiot.

Nuorisoalan Venäjä-yhteistyötä pyritään tiivistämään ennen marraskuussa 2013 alkavaa Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajakautta.

Etusivu Nuoriso Kansainvälinen yhteistyö Kahdenvälinen yhteistyö