Etusivu Nuoriso

Julkaisut - Nuoriso

Tälle sivulle on koottu uusimmat opetusministeriön nuorisoaiheiset ja nuorisoa sivuavat yleiset julkaisut. 

Lisää julkaisuja voit hakea julkaisuhaun (hakukriteereinä aihealue ja julkaisuajankohta) tai tarkennetun haun (vapaasanahaku) avulla.

Uusimmat julkaisut - Nuoriso

Suunnitelma etsivän nuorisotyön osaamiskeskukselle Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:27
Etsivä nuorisotyö 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:28
Työpajatoiminta 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:26
Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisesite 2015 -
Nuorisolain uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksä 2015:16
Poliittisten nuorisojärjestöjen valtionavustusten myöntöperusteiden uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:15
Osaamisella ja luovuudella hyvinvointia. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:18
Opetus- ja kulttuuriministeriön älystrategia; OKM-KIDE Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:9
Poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen jäsenluetteloiden tarkastus Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:21
Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012–2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6
Lasten ja nuorten osallistuminen päätöksentekoon Suomessa; Euroopan neuvoston politiikkatutkinta Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:27
Vuosikatsaus 2010 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:22
Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:3
Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen; Projektin 2007–2009 keskeiset tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:13
Lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikan koordinaatio Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:3
Osaava ja luova Suomi. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:15
Opetus- ja kulttuuriministeriö - Sivistyksessä tulevaisuus -
Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 2020 Opetus- ja kulttuurimisteriön julkaisuja 2010:4
Koulutus ja kulttuuri. Vuosikatsaus 2009-2010 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:1
Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriön julkaisuja 2010:16