Etusivu Nuoriso

Ajankohtaista nuorisoasioissa

Nuorisolain uudistaminen alkaa

lanukeNuorisolaki on tarkoitus uudistaa. Valmistelu on tarkoitus tehdä avoimesti ja yhteistyössä nuorisotyön, -toimen sekä nuorisopolitiikan toimijoiden ja nuorten kanssa. Mukaan toivotaan myös nuorisotyön kanssa yhteistyötä tekevien toimialojen näkemyksiä uudistettavan lain sisällöistä. Käytännön valmistelua varten ministeriö on asettanut työryhmän.

Tavoitteena on, että uudistettu nuorisolaki tulisi voimaan 1.1.2016.

Lue lisää

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin miljoona euroa

Kulttuuri- ja urheiluministeriö on myöntänyt miljoona euroa nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin sekä verkkomedioihin. 

Avustuksilla muun muassa edistetään nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tuetaan nuorten arjen rakentumista ja elämänhallintaa.

Lue lisää

Tietoanuorista.fi- sivusto avattu

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan (Nuora) on avannut uuden tietoanuorista.fi – sivuston, jonne on koottu nuoria koskevaa tutkimus- ja tilastotietoa. Sivustolta löytyvät muun muassa kaikki vuodesta 1994 alkaen julkaistut nuorisobarometrit sekä lukuisista eri tilastolähteistä koottujen nuorten hyvinvointi-indikaattoreiden kuvaajat. Lisäksi sivustolla voi tutustua Nuoran kannanottoihin ja toimijoihin. Lue lisää

Nuorisotalkoot! -opas ohjeistaa kuntapäättäjiä nuorten elinolojen parantamisessa

nuorisotalkootValtion nuorisoasiain neuvottelukunnan Nuorisotalkoot! -opas  tarjoaa käytännönläheisiä ohjeita nuorten elinolojen parantamiseen kunnallisessa päätöksenteossa.

Julkaisun ehdotukset pohjautuvat valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopoliittiseen kehittämisohjelmaan.

Opas on saatavilla verkossa.

Lue lisää

Ensimmäinen vuosiarviointi lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta 2012-2015

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora arvioi Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-2015 valmistelun olevan hyvä esimerkki hallinnon aidosta tahtotilasta tehdä avointa ohjelmavalmistelua.

Nuora arvioi kehittämisohjelmaa vuosittain. Ensimmäisessä vuosiarvioinnissa Nuora käy läpi ohjelman valmistelua, sen sisällöllistä yhtenäisyyttä ja vastaavuutta nuorten elämän ongelmiin.

Lue lisää

Lapsi- ja nuorisopolitiikan 2012-2015 kehittämisohjelma

okm6Lapsi- ja nuorisopolitiikassa panostetaan lähivuosina lasten ja nuorten osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja arjenhallinnan vahvistamiseen.

Valtioneuvosto hyväksymä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman vuosille 2012 - 2015 sisältää hallituskauden valtakunnalliset lapsi- ja nuorisopoliittiset tavoitteet sekä suuntaviivat alueelliselle ja paikalliselle ohjelmatyölle. Se toteuttaa omalta osaltaan hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämiseksi.

Lue lisää