Hemsidan Ungdomsärenden

Aktuella ungdomsärenden

Revideringen av ungdomslagen inleds

lanukeUngdomslagen skall förnyas. Meningen är att beredningen görs öppet och i samarbete med aktörer inom ungdomsarbetet, -väsendet och -politiken samt unga. Man önskar även att verksamhetsområden som samarbetar med ungdomsärenden ger sin syn på innehållet i den nya ungdomslagen.

Målet är att den nya ungdomslagen träder i kraft från och med 1.1.2016.

Läs mer

En miljon till informations- och rådgivningstjänster för unga

Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki har beviljat en miljon euro till informations- och rådgivningstjänster för unga samt webbmedier. 

Genom att understöda informations- och rådgivningstjänster för unga främjar man bl.a. ungas deltagande och påverkningsmöjligheter samt ungas vardag och livskompetens.

Läs mer

Ungdomsgarantikampanjen betonar vikten av att lyckas

UngdomsgarantikampanjMålet för arbets- och näringsministeriets kampanj är förutom att öka kännedomen om ungdomsgarantin också att få olika aktörer att samverka allt bättre för de ungas väl.

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde tangeras genom att kampanjen innehåller information om utbildningsgarantin samt om det uppsökande ungdomsarbetet och ungdomsverkstäder.

Läs mer

Webbplatsen Tietoanuorista.fi öppnad

Statens delegation för ungdomsärenden (Nuora) har öppnat en ny webbplats med forsknnigs- och statistikinformation om unga.  Bland annat hittar man alla ungdomsbarometrar från och med 1994 samt välfärdsindikatorer för unga. Därutöver innehåller webbplatsen Nuoras pressmeddelanden och ställningstaganden.

www.tietoanuorista.fi

Guiden Ungdomstalko! vägleder kommunala beslutsfattare i att förbättra ungas levnadsförhållanden

ungdomstalkoGuide Ungdomstalko! av Statens delegation för ungdomsärenden ger konkreta råd om vad man inom det kommunala beslutsfattandet kan göra för att förbättra ungas levnadsförhållanden.

Publikationens förslag grundar sig på statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram för 2012-2015.

Läs mer

Ungdomsgarantin trädde i kraft

logo-svUngdomsgarantin trädde i kraft vid årsskiftet. Ungdomsgarantin säkerställer att unga hittar en väg till utbildning och arbete och blir på så sätt delaktiga i samhället. Genom garantin erbjuds en utbildnings-, praktik- eller arbetsverkstadsplats eller ett jobb för personer under 25 år och för nyutexaminerade personer under 30 år inom tre månader från arbetslöshetens början. Samhällsgarantin är ett av spetsprojekten för statsminister Jyrki Katainens regering.

Läs mer

Statsrådet godkände det barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet för 2012-2015

Under de närmaste åren kommer barn- och ungdomspolitiken att satsa på delaktighet, likvärdighet och på att behärska vardagen. Statsrådet godkände 8.12. det barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet för 2012-2015.

Utvecklingsprogrammet innehåller den pågående regeringsperiodens riksomfattande barn- och ungdomspolitiska målsättningar samt riktlinjer för regionalt och lokalt programarbete. Programmet verkställer de målsättningar om att minska fattigdom, olikvärdighet och marginalisering som finns inskrivna i regeringsprogrammet.

Läs mer