Hemsidan Unga

Aktuella ungdomsärenden

Prins Edward och minister Viitanen överräckte Avartti-prisen

Prins Edward, jarl av Wessex och grevinnan Sophie deltog i ceremonin.

Ordförande för det internationella rådet för Avartti-programmet Prins Edward, jarl av Wessex och kultur- och bostadsminister Pia Viitanen överräckte på måndagen prisen till 70 unga som deltagit i programmet.

3 guldmärken, 19 silvermärken och 48 bronsmärken delades ut.

Läs mer

En miljon till informations- och rådgivningstjänster för unga

Kultur- och idrottsministeriet har beviljat en miljon euro till informations- och rådgivningstjänster för unga samt webbmedier. 

Genom att understöda informations- och rådgivningstjänster för unga främjar man bl.a. ungas deltagande och påverkningsmöjligheter samt ungas vardag och livskompetens.

Läs mer

Webbplatsen Tietoanuorista.fi öppnad

Statens delegation för ungdomsärenden (Nuora) har öppnat en ny webbplats med forsknnigs- och statistikinformation om unga.  Bland annat hittar man alla ungdomsbarometrar från och med 1994 samt välfärdsindikatorer för unga. Därutöver innehåller webbplatsen Nuoras pressmeddelanden och ställningstaganden.

www.tietoanuorista.fi

Guiden Ungdomstalko! vägleder kommunala beslutsfattare i att förbättra ungas levnadsförhållanden

ungdomstalkoGuide Ungdomstalko! av Statens delegation för ungdomsärenden ger konkreta råd om vad man inom det kommunala beslutsfattandet kan göra för att förbättra ungas levnadsförhållanden.

Publikationens förslag grundar sig på statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram för 2012-2015.

Läs mer

Statsrådet godkände det barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet för 2012-2015

Under de närmaste åren kommer barn- och ungdomspolitiken att satsa på delaktighet, likvärdighet och på att behärska vardagen. Statsrådet godkände 8.12. det barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet för 2012-2015.

Utvecklingsprogrammet innehåller den pågående regeringsperiodens riksomfattande barn- och ungdomspolitiska målsättningar samt riktlinjer för regionalt och lokalt programarbete. Programmet verkställer de målsättningar om att minska fattigdom, olikvärdighet och marginalisering som finns inskrivna i regeringsprogrammet.

Läs mer