Etusivu Nuoriso

Ajankohtaista nuorisoasioissa

Työryhmän ehdotus nuorisolain uudistamiseksi laajalle lausuntokierrokselle

Nuorisolain uudistamista pohtinut työryhmä on luovuttanut ehdotuksensa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Seuraavaksi lakiluonnos lähetetään laajalle lausuntokierrokselle. Lausuntokierroksella jatketaan avointa ja osallistavaa kuulemista, jotta nuorten mielipiteet ja lausunnot saadaan mukaan nuorisolain jatkovalmisteluun.

Lausuntokierros päättyy 30.11.2015. Lausuntoja voi antaa sähköisesti Lausuntopalvelussa. Tavoitteena on, että uusi nuorisolaki astuu voimaan elokuussa 2016.

Tiedote 3.11.

Kaksi miljoonaa euroa tukea lapsi- ja nuorisopolitiikan totetukseen

kiipeilijaOpetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustuksia lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman valtakunnalliseen toimeenpanoon. Tukea myönnettiin 33 hankkeelle.

Etusijalle asetettiin hankkeet, jotka tukevat nuorten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi. Lisäksi painotettiin lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua vapaa-ajantoimintaan perheen varallisuudesta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta, nuorten eri ryhmien yhdenvertaisuuden vahvistamista sekä tyttöjen ja poikien tasa-arvon edistämistä.
Tiedote 29.4.

EU-komission nuorisotakuun viestintäkampanja käyntiin

Kolme_askelta_tyoelamaan_screenKomission tukeman nuorisotakuu-kampanjan toteuttavat tänä keväänä erityisesti etsivän nuorisotyön asiantuntijat, jotka auttavat nuoria siirtymään koulutuksen tai työpajatoiminnan kautta työelämään. 

Suomessa kampanjan teema on "Ota kolme askelta työelämään". Askeleet ovat: ota yhteyttä, tapaa asiantuntija ja tehdään yhdessä suunnitelma. Kampanja kohdistetaan erityisesti ns. NEET-nuoriin, eli niihin, jotka eivät tällä hetkellä ole ole koulutuksessa, työssä, työharjoittelussa tai tarvitsevat kuntoutuspalveluja. Lue lisää

Kysely: Nuorisopoliittiselle ohjelmalle on tarvetta myös jatkossa

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedusteli avoimella nettikyselyllä, millaista nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa Suomeen jatkossa tarvitaan. Näkemysten kerääminen liittyy meneillään olevaan nuorisolain uudistamiseen.

Kyselyllä ja sen tulosten levittämisellä ministeriö tavoittelee uutta tapaa osallistaa nuoria sekä heidän kanssaan toimivia myös lainvalmisteluun sekä toteuttaa osaltaan avoimen hallinnon toimintasuunnitelmaa.

Lue lisää

Nuorisotalkoot! -opas ohjeistaa kuntapäättäjiä nuorten elinolojen parantamisessa

nuorisotalkootValtion nuorisoasiain neuvottelukunnan Nuorisotalkoot! -opas  tarjoaa käytännönläheisiä ohjeita nuorten elinolojen parantamiseen kunnallisessa päätöksenteossa.

Julkaisun ehdotukset pohjautuvat valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopoliittiseen kehittämisohjelmaan.

Opas on saatavilla verkossa.

Lue lisää