Etusivu Nuoriso

Ajankohtaista nuorisoasioissa

Raportti vuoden 2015 työpajatoiminnasta on valmistunut

Työpajatoiminnan raportti on yhteenveto vuoden 2015 opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisesta, ensisijaisesti valtionavustusta saaneiden nuorten työpajojen kyselystä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 200 eri organisaatiota. Nuorten työpajatoiminnan peitto oli 93 % Suomen kunnista. Tiedote 10.8.

Osaamiskeskus tarvitaan vahvistamaan etsivää nuorisotyötä

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa projektissa Espoon kaupungin Nuorisopalvelut laati suunnitelman etsivän nuorisotyön kansallisen osaamiskeskuksen perustamiseksi. Lue lisää

Nuorisojärjestöille avustuksina yli 12 miljoonaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 12 106 000 euroa valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja nuorisotyön palvelujärjestöille. Avustusta sai 69 järjestöä. Esityksen avustettavista järjestöistä tekee valtioneuvoston nimeämä arviointi- ja avustustoimikunta. Ministeriön päätös on toimikunnan esityksen mukainen. Tiedote 13.4.

Kuulemispajat onnistunut tapa toteuttaa nuorten kuulemista

Nuorten_osallisuusNuorten Akatemia toteutti loka-marraskuussa 2015 opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta projektin, jossa nuoria kuultiin nuorisolain uudistamiseen liittyen.

Kuulemispajoja järjestettiin kahdeksan ja niihin osallistui 133 nuorta. Kuulemispajoihin osallistuneet nuoret olivat nuorisovaltuuston jäseniä, ammattikorkeakoulu- ja ammattikouluopiskelijoita, työpajanuoria, lukiolaisia ja yläkoulun oppilaita.

Kuulemispajojen tavoitteena oli kuulla nuorten mielipiteitä ja näkemyksiä nuorisolain luonnosversiosta.

Lue lisää

Nuorisobarometri 2015: Enemmistö nuorista arvioi selviytyvänsä arjesta hyvin

Arjen jäljillä – Nuorisobarometri 2015 -tutkimus selvitti nuorten jokapäiväistä elämää arjenhallinnan näkökulmasta. Taloudelliset, sosiaaliset ja käytännön arkeen liittyvät kysymykset liittyvät vahvasti toisiinsa. Lapsuudenkodista saadut eväät tukevat arjesta selviytymistä, joka puolestaan tukee kokemusta elämässä pärjäämisestä.

Nuorisobarometri on saatavilla Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan (Nuora) sivuilta.

Tiedote 3.11.

Nuorisotalkoot! -opas ohjeistaa kuntapäättäjiä nuorten elinolojen parantamisessa

nuorisotalkootValtion nuorisoasiain neuvottelukunnan Nuorisotalkoot! -opas  tarjoaa käytännönläheisiä ohjeita nuorten elinolojen parantamiseen kunnallisessa päätöksenteossa.

Julkaisun ehdotukset pohjautuvat valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopoliittiseen kehittämisohjelmaan.

Opas on saatavilla verkossa.

Lue lisää