Etusivu Nuoriso

Ajankohtaista nuorisoasioissa

Kaksi miljoonaa euroa tukea lapsi- ja nuorisopolitiikan totetukseen

kiipeilijaOpetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustuksia lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman valtakunnalliseen toimeenpanoon. Tukea myönnettiin 33 hankkeelle.

Etusijalle asetettiin hankkeet, jotka tukevat nuorten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi. Lisäksi painotettiin lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua vapaa-ajantoimintaan perheen varallisuudesta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta, nuorten eri ryhmien yhdenvertaisuuden vahvistamista sekä tyttöjen ja poikien tasa-arvon edistämistä.
Tiedote 29.4.

EU-komission nuorisotakuun viestintäkampanja käyntiin

Kolme_askelta_tyoelamaan_screenKomission tukeman nuorisotakuu-kampanjan toteuttavat tänä keväänä erityisesti etsivän nuorisotyön asiantuntijat, jotka auttavat nuoria siirtymään koulutuksen tai työpajatoiminnan kautta työelämään. 

Suomessa kampanjan teema on "Ota kolme askelta työelämään". Askeleet ovat: ota yhteyttä, tapaa asiantuntija ja tehdään yhdessä suunnitelma. Kampanja kohdistetaan erityisesti ns. NEET-nuoriin, eli niihin, jotka eivät tällä hetkellä ole ole koulutuksessa, työssä, työharjoittelussa tai tarvitsevat kuntoutuspalveluja. Lue lisää

Tunnustukset Avartti-ohjelmassa kunnostautuneille

Wessexin jaarli prinssi Edward ja kreivitär Sophie osallistuivat tilaisuuteen.

Avartti-ohjelman kansainvälisen neuvoston puheenjohtaja, Wessexin jaarli prinssi Edward ja kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen luovuttivat maanantaina tunnustukset ohjelmassa kunnostautuneille 70 nuorelle.

Kultaisia tunnustuksia jaettiin kolme, hopeisia 19 ja pronssisia 48 kappaletta. 

Tiedote 2.2.

Kysely: Nuorisopoliittiselle ohjelmalle on tarvetta myös jatkossa

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedusteli avoimella nettikyselyllä, millaista nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa Suomeen jatkossa tarvitaan. Näkemysten kerääminen liittyy meneillään olevaan nuorisolain uudistamiseen.

Kyselyllä ja sen tulosten levittämisellä ministeriö tavoittelee uutta tapaa osallistaa nuoria sekä heidän kanssaan toimivia myös lainvalmisteluun sekä toteuttaa osaltaan avoimen hallinnon toimintasuunnitelmaa.

Lue lisää

Nuorisolain uudistamisesta järjestetään aluetilaisuuksia

nuorisolaki_TreMinisteri Pia Viitanen käynnisti nuorisolain uudistamisen aluekierroksen 12.1. Tampereella. Eri puolella Suomea järjestettävissä tilaisuuksissa nuorisotyön toimijat voivat vaikuttaa nuorisolain valmisteluun.

Uudessa laissa tullaan ottamaan kantaa mm. ennalta ehkäisevään nuorisotyöhön, osallisuuteen ja vaikuttamiseen, työpajatoimintaan, etsivään nuorisotyöhön ja nuorisojärjestöjen avustamiseen.

Tiedote 12.1.

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin miljoona euroa

Kulttuuri- ja urheiluministeriö on myöntänyt miljoona euroa nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin sekä verkkomedioihin. 

Avustuksilla muun muassa edistetään nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tuetaan nuorten arjen rakentumista ja elämänhallintaa.

Lue lisää

Nuorisotalkoot! -opas ohjeistaa kuntapäättäjiä nuorten elinolojen parantamisessa

nuorisotalkootValtion nuorisoasiain neuvottelukunnan Nuorisotalkoot! -opas  tarjoaa käytännönläheisiä ohjeita nuorten elinolojen parantamiseen kunnallisessa päätöksenteossa.

Julkaisun ehdotukset pohjautuvat valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopoliittiseen kehittämisohjelmaan.

Opas on saatavilla verkossa.

Lue lisää

Lapsi- ja nuorisopolitiikan 2012-2015 kehittämisohjelma

okm6Lapsi- ja nuorisopolitiikassa panostetaan lähivuosina lasten ja nuorten osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja arjenhallinnan vahvistamiseen.

Valtioneuvosto hyväksymä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman vuosille 2012 - 2015 sisältää hallituskauden valtakunnalliset lapsi- ja nuorisopoliittiset tavoitteet sekä suuntaviivat alueelliselle ja paikalliselle ohjelmatyölle. Se toteuttaa omalta osaltaan hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämiseksi.

Lue lisää