Etusivu Nuoriso

Ajankohtaista nuorisoasioissa

Nuorisobarometri 2015: Enemmistö nuorista arvioi selviytyvänsä arjesta hyvin

Arjen jäljillä – Nuorisobarometri 2015 -tutkimus selvitti nuorten jokapäiväistä elämää arjenhallinnan näkökulmasta. Taloudelliset, sosiaaliset ja käytännön arkeen liittyvät kysymykset liittyvät vahvasti toisiinsa. Lapsuudenkodista saadut eväät tukevat arjesta selviytymistä, joka puolestaan tukee kokemusta elämässä pärjäämisestä.

Nuorisobarometri on saatavilla Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan (Nuora) sivuilta.

Lue lisää

Työryhmän ehdotus nuorisolain uudistamiseksi laajalle lausuntokierrokselle

Nuorisolain uudistamista pohtinut työryhmä on luovuttanut ehdotuksensa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Seuraavaksi lakiluonnos lähetetään laajalle lausuntokierrokselle. Lausuntokierroksella jatketaan avointa ja osallistavaa kuulemista, jotta nuorten mielipiteet ja lausunnot saadaan mukaan nuorisolain jatkovalmisteluun.

Lausuntokierros päättyy 30.11.2015. Lausuntoja voi antaa sähköisesti Lausuntopalvelussa. Tavoitteena on, että uusi nuorisolaki astuu voimaan elokuussa 2016.

Tiedote 3.11.

EU-komission nuorisotakuun viestintäkampanja käyntiin

Kolme_askelta_tyoelamaan_screenKomission tukeman nuorisotakuu-kampanjan toteuttavat tänä keväänä erityisesti etsivän nuorisotyön asiantuntijat, jotka auttavat nuoria siirtymään koulutuksen tai työpajatoiminnan kautta työelämään. 

Suomessa kampanjan teema on "Ota kolme askelta työelämään". Askeleet ovat: ota yhteyttä, tapaa asiantuntija ja tehdään yhdessä suunnitelma. Kampanja kohdistetaan erityisesti ns. NEET-nuoriin, eli niihin, jotka eivät tällä hetkellä ole ole koulutuksessa, työssä, työharjoittelussa tai tarvitsevat kuntoutuspalveluja. Lue lisää

Kysely: Nuorisopoliittiselle ohjelmalle on tarvetta myös jatkossa

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedusteli avoimella nettikyselyllä, millaista nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa Suomeen jatkossa tarvitaan. Näkemysten kerääminen liittyy meneillään olevaan nuorisolain uudistamiseen.

Kyselyllä ja sen tulosten levittämisellä ministeriö tavoittelee uutta tapaa osallistaa nuoria sekä heidän kanssaan toimivia myös lainvalmisteluun sekä toteuttaa osaltaan avoimen hallinnon toimintasuunnitelmaa.

Lue lisää

Nuorisotalkoot! -opas ohjeistaa kuntapäättäjiä nuorten elinolojen parantamisessa

nuorisotalkootValtion nuorisoasiain neuvottelukunnan Nuorisotalkoot! -opas  tarjoaa käytännönläheisiä ohjeita nuorten elinolojen parantamiseen kunnallisessa päätöksenteossa.

Julkaisun ehdotukset pohjautuvat valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopoliittiseen kehittämisohjelmaan.

Opas on saatavilla verkossa.

Lue lisää