Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä yhteistyössä osastojen ja yksiköiden kanssa. Yksikkö toimii yhteistyössä valtioneuvoston ja muiden ministeriöiden tiedotusyksiköiden kanssa.

Meritullinkatu 10, Helsinki
PL 29
00023 Valtioneuvosto

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@minedu.fi

Tarkemmat yhteystiedot

viestintäjohtaja Marjo Merivirta
puh. 0295 3 30210

viestintäyksikön sihteeri Merja Laavola
puh. 0295 3 30177

koulutus- ja tiedeasioiden viestintä:
tiedottaja Juha Ojanen
puh. 0295 3 30221

kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, opintotuki-, tekijänoikeus- ja kirkollisasioiden viestintä:
tiedottaja Pia Mäkinen
puh. 0295 3 30232

ruotsinkielinen viestintä, verkkoviestintä:
tiedottaja Katarina Koch
puh. 0295 3  30157

verkkoviestintä, Etusivu-verkkolehti: 
verkkopäätoimittaja Jaana Luostarinen
puh. 0295 3 30199

sisäinen viestintä, verkkoviestintä
viestintäsihteeri Liisa Heikkilä
puh. 0295 3 30099