Nuorisoyksikkö

Nuorisoyksikkö käsittelee mm. asioita, jotka koskevat

  • nuorisotointa ja -toimintaa
  • nuorten elinolojen parantamista
  • nuorisopoliittista koordinaatiota
  • sekä rasismin ehkäisyä ja etnisten suhteiden edistämistä.

Pysyvänä asiantuntijana nuorisoasioissa toimivat nuorisoasiain neuvottelukunta NUORA sekä nuorisojärjestöjen avustustoimikunta.

Yhteystiedot

Johtaja Georg Henrik Wrede 
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Meritullinkatu 10, Helsinki
PL 29
00023 Valtioneuvosto
puh. 0295 3 30345
faksi (09) 160 77132

Hallinnollinen avustaja Kaija Hallikainen
puh. 0295 3 30092
faksi (09) 160 77132

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@minedu.fi