Liikuntayksikkö

Liikuntayksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat

  • liikuntatointa
  • liikunnan kansalaistoimintaa
  • liikunnan koulutuskeskuksia
  • liikunnan yhteiskunnallista kehittämistä
  • alan kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä

Pysyvänä asiantuntijaelimenä liikunta-alan kysymyksissä toimii valtion liikuntaneuvosto.

Yhteystiedot

Liikuntayksikön päällikkö Harri Syväsalmi
Meritullinkatu 1
Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 Valtioneuvosto
puh. 0295 3 30305
faksi (09) 1607 7603

Osastosihteeri Sirpa Aalto
puh. 0295 3 30052
faksi (09) 1607 7603

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@minedu.fi