Kehittämisyksikkö

Kehittämisyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat

  • kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisopolitiikan osaston hallinnollisia ja taloussuunnitteluasioita sekä toimialan lainsäädäntöä
  • osaston toimialaan kuuluvia rahapeliyhtiötä ja rahapelejä koskevia asioita
  • uskonnonvapautta, evankelis-luterilaista ja ortodoksista kirkkoa sekä muita uskonnollisia yhdyskuntia, yleistä hautaustointa ja sotavainaja-asioita.

Yhteystiedot

Hallitusneuvos Tuula Lybeck
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Meritullinkatu 10, Helsinki
PL 29
00023 Valtioneuvosto

puh. 0295 3 30201
faksi (09) 1607 7146

Hallinnollinen avustaja Leila Hohtari
puh. 0295 3 30056
faksi (09) 1607 7146

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@minedu.fi