Etusivu Ministeriö ja hallinnonala Osastot ja yksiköt Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston tehtävät

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston tehtävänä on huolehtia toimialaansa kuuluvan kulttuurin, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön yleisistä edellytyksistä.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiat:

 • taide sekä taidenäyttelyiden valtiontakuu
 • viestintäkulttuuri, kulttuuriperintö sekä muu kulttuuritoimi
 • kulttuuriviennin edistäminen
 • liikunta
 • nuorisotoimi
 • museotoimi
 • yleinen kirjastotoimi
 • tekijänoikeus
 • rasismin ehkäisy sekä hyvien etnisten suhteiden edistäminen
 • rahapeliyhtiötä ja rahapelejä koskevat asiat lukuun ottamatta omistajaohjausta
 • uskonnonvapaus, evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko ja muut uskonnolliset yhdyskunnat, yleinen hautaustoimi sekä sotavainaja-asiat
 • toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskunta-asiat, toimitilahankkeita ja valtionapuja koskevat asiat sekä kansainväliset asiat

Osasto jakaantuu yksiköihin:

 • taideyksikkö
 • kulttuuriyksikkö
 • liikuntayksikkö
 • nuorisoyksikkö
 • kehittämisyksikkö

Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja toimielimet:

 • Taiteen edistämiskeskus, taideneuvosto, valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat
 • näkövammaisten kirjasto
 • Museovirasto
 • Suomenlinnan hoitokunta
 • Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
 • kuvaohjelmalautakunta
 • eräistä kirjailijoiden ja kääntäjien apurahoista ja avustuksista annetun lain mukainen lautakunta
 • eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain mukainen lautakunta
 • valtion taideteostoimikunta
 • näyttelyiden valtiontakuulautakunta
 • tekijänoikeusneuvosto
 • valtion liikuntaneuvosto
 • valtion nuorisoasiain neuvottelukunta
 • nuorisolaissa tarkoitettu arviointi- ja avustustoimikunt
 • uskonnonvapauslaissa tarkoitettu asiantuntijalautakunta
 • Suomen Kansallisooppera
 • Suomen Kansallisteatteri
 • Kansallisgalleria
 • Suomen elokuvasäätiö 

Yhteystiedot

Ylijohtaja Riitta Kaivosoja
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Meritullinkatu 10, Helsinki
PL 29
00023 Valtioneuvosto
puh. 0295 3 30129
faksi (09) 1607 7146

Johdon assistentti Pirkko Lehtokoski
puh. 0295 3 30186
faksi (09) 1607 7146

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@minedu.fi

Etusivu Ministeriö ja hallinnonala Osastot ja yksiköt Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto