Ansvarsområdet för dataadministration

Enligt arbetsordningen svarar ansvasområdet för dataadministration för styrningen av avdelningens verksamhetsområde, att garantera en informationsgrund som krävs för uppföljningar och utvärderingar,  utveckling av informationssystemen samt beredning och utveckling av ärenden som gäller  prognostisering. Därutöver de ärenden som enligt informationsförvaltningslagen hör till avdelningens ansvarsområde.