Undervisnings- och kulturministeriets organisation

 • Undervisningsministern leder utbildnings- och forskningspolitiken.
 • Kultur- och idrottsministern leder kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken, upphovsrättsfrågor och studiestödsfrågor.
 • Statssekreterarna bistår ministern med uppgifter i samband med den politiska styrningen och beredningen av ärenden.
 • Kanslichefen leder ministeriet som ministrarnas medhjälpare

Ministeriet består av

 • Utbildningspolitiska avdelningen
 • Högskole- och forskningspolitiska avdelningen
 • Vuxenutbildningspolitiska enheten
 • Kultur- idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen
 • Förvaltningsavdelningen

De gemensamma uppgifterna på ministeriet sköts av

 • internationella sekretariatet
 • kommunikationsenheten
 • ministeriets interna revision