Undervisnings- och kulturministeriets organisation

 • Undervisnings- och kulturministern svarar för ärenden inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.
 • Kanslichefen leder ministeriet som ministerns medhjälpare

Ministeriet består av

 • utbildningspolitiska avdelningen
 • högskole- och forskningspolitiska avdelningen
 • vuxenutbildningspolitiska enheten
 • kultur- och konstpolitisk avdelningen
 • ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen

De gemensamma uppgifterna på ministeriet sköts av

 • örvaltningsenheten
 • ekonomienheten
 • dataadministrationsenheten
 • internationella sekretariatet
 • kommunikationsenheten