Undervisnings- och kulturministeriets organisation

 • Undervisnings- och kommunikationsministern leder utbildnings- och forskningspolitiken.
 • Kultur- och bostadsministern leder kultur-, och ungdomspolitiken, upphovsrättsfrågor och studiestödsfrågor.
 • Statssekreterarna bistår ministern med uppgifter i samband med den politiska styrningen och beredningen av ärenden.
 • Kanslichefen leder ministeriet som ministrarnas medhjälpare

Ministeriet består av

 • utbildningspolitiska avdelningen
 • högskole- och forskningspolitiska avdelningen
 • vuxenutbildningspolitiska enheten
 • kultur- och konstpolitisk avdelningen
 • ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen

De gemensamma uppgifterna på ministeriet sköts av

 • örvaltningsenheten
 • ekonomienheten
 • dataadministrationsenheten
 • internationella sekretariatet
 • kommunikationsenheten