Hemsidan Ministeriet och förvaltningsområdet Undervisnings- och kulturministern

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen

Sanni-Grahn-Laasonen-0719_10404_3I regeringen svarar undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen för ärenden inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. 

Kontaktinformation och medarbetare:

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen 
PB 29
00023 Statsrådet
tfn 0295 3 30087

Ministerns sekreterare Nanna Bergman
tfn 0295 3 30152
fax (09) 1607 7143

Specialmedarbetare Matias Marttinen
tfn. 0295 3 30132
gsm. 044 269 3113 

Ledningens assistent Johanna Klemettinen-Kataja 
tfn 0295 3 30156

Specialmedarbetare Heikki Kuutti Uusitalo
tfn. 0295 3 30164
gsm. 050 302 8246
heikki.kuutti.uusitalo(at)minedu.fi

Ledningens assistent Satu Salonen
tfn. 0295 3 30282

E-postadresser: fornamn.efternamn@minedu.fi

Hemsidan Ministeriet och förvaltningsområdet Undervisnings- och kulturministern