Hemsidan Ministeriet och förvaltningsområdet Undervisnings- och kommunikationsministern

Undervisningsminister Krista Kiuru

Krista Kiuru kuva: Photo: Pentti HokkanenI regeringen leder undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru utbildnings- och forskningspolitiken. Kiuru svarar också för kommunikationsfrågor (kommunikationsministeriet).

Kontaktinformation och medarbetare:

Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru
PB 29
00023 Statsrådet
tfn 0295 3 30087

Undervisnings- och kommunikationsministerns sekreterare Nanna Bergman
tfn 0295 3 30152
fax (09) 1607 7143

Specialmedarbetarens sekreterare Sonja Klippi-Ryhänen
tfn 0295 3 30283

Specialmedarbetare Heli Tomminen
tfn 0295 3 30164
gsm. 050 568 1066

Specialmedarbetarens sekreterare sihteeri Satu Salonen
tfn 0295 3 30282

Specialmedarbetare Antton Rönnholm (kommunikationspolitiska frågor / KM)
gsm 040 506 7676
antton.ronnholm@lvm.fi

E-postadresser: fornamn.efternamn@minedu.fi

Hemsidan Ministeriet och förvaltningsområdet Undervisnings- och kommunikationsministern