Hemsidan Ministeriet och förvaltningsområdet Undervisnings- och kommunikationsministern

Undervisningsminister Krista Kiuru

Krista Kiuru kuva: Photo: Pentti HokkanenI regeringen leder undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru utbildnings- och forskningspolitiken. Kiuru svarar också för kommunikationsfrågor (kommunikationsministeriet).

Kontaktinformation och medarbetare:

Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru 
PB 29
00023 Statsrådet 
tfn 0295 3 30087
fax (09) 1607 7143 

Undervisningsministerns sekreterare Tiina Lehtonen 
tfn 0295 3 30152
fax (09) 1607 7143  

Specialmedarbetare Esa Suominen
tfn. 0295 3 30132

Specialmedarbetarens sekreterare Terhi Nokela
tfn 0295 3 30283
fax (09) 160 77143

Specialmedarbetarens sekreterare Nanna Bergman
tfn. 0295 3 30070
fax (09) 1607 7143

E-postadresser: fornamn.efternamn@minedu.fi

Hemsidan Ministeriet och förvaltningsområdet Undervisnings- och kommunikationsministern