Etusivu Ministeriö ja hallinnonala Kunniamerkkiesitykset

Kunniamerkit

Suomen Valkoisen Ruusun (SVR) ja Suomen Leijonan (SL) ritarikunnat myöntävät vuosittain kunniamerkkejä kotimaisille siviilihenkilöille itsenäisyyspäivänä 6.12. pääasiassa valtioneuvoston jäsenten tekemien esitysten perusteella.
Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien internetsivuilla (www.ritarikunnat.fi) on lisää tietoa kunniamerkeistä

Esitykset on lähetettävä niille ministeriöille, joiden alaisuuteen asianomaisen ansioitunut toiminta kuuluu. Peruskoulun opettajat ja papit eivät kaikki ammattinsa perusteella kuulu opetus- ja kulttuuriministeriölle, vaan esimerkiksi raittiustyössä ansioituneet kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle ja kunnalliselämässä ansioituneet valtiovarainministeriölle.

Esitykset on eräissä tapauksissa syytä toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle keskusvirastojen kautta. Pappien ja muiden kirkollisten toimihenkilöiden esitykset toimitetaan Kirkkohallituksen kautta. Opetusalan henkilöstön esitykset toimitetaan aluehallintovirastoille, jotka toimittavat ne edelleen Opetushallitukseen. Opetustoimi sisältää myös ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sekä varhaiskasvatuksen. Kuntien nuoriso-, liikunta-, museo-, kirjasto- ja kulttuuritoiminnan esitykset toimitetaan aluehallintovirastojen kautta.

Esitykset kunniamerkeistä ministeriöön heinäkuun loppuun mennessä

Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisten virastojen ja laitosten on toimitettava 6.12. myönnettäviä kunniamerkkejä koskevat ehdotuksensa mi¬nisteriölle viimeistään 31.7. Ehdotusten mukaan on liitettävä saatekirje, ja nämä tulee toimittaa ministeriöön yhtenä kappaleena.

Ehdotukset on tehtävä lomakkeelle, joka on ritarikuntien internetsivuilla:  kunniamerkkiehdotushakulomake.   

Ritarikunnat määrittävät ministeriöille kiintiöt, jotka on annettu erikseen ritarimerkeille, ansioristeille ja SVR:n mitaleille. Ministeriöt eivät saa ylittää omaa kiintiötään, ja tästä syystä ministeriössä joudutaan vuosittain karsimaan osa esityksistä.

Luettelo 6.12. myönnettävistä kunniamerkeistä julkaistaan kolme arkipäivää ennen itsenäisyyspäivää ritarikuntien internetsivuilla (www.ritarikunnat.fi). Kaikki myönnetyt kunniamerkit, kunniakirjat, kanto-ohjeet ja maksullisten kunniamerkkien osalta tilisiirtolomakkeet toimitetaan postitse esityksen tehneille tahoille viimeistään tammikuun aikana. Mikäli esittäjä on ilmoittanut käytössään olevan verkkolaskutusosoitteen, tilisiirtolomaketta ei lähetetä.

Etusivu Ministeriö ja hallinnonala Kunniamerkkiesitykset