Etusivu Ministeriö ja hallinnonala Kunniamerkkiesitykset

Kunniamerkkiehdotusten tekeminen

Ritarikunnat myöntävät kunniamerkkejä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastot ja laitokset voivat lähettää ministeriöön ehdotuksia itsenäisyyspäivänä 6.12. myönnettävistä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkeistä.

Esitykset lähetetään sille ministeriölle, jonka alaisuuteen asianomaisen ansioitunut toiminta kuuluu. Esimerkiksi peruskoulunopettajat ja papit eivät kaikki ammattinsa perusteella kuulu opetus- ja kulttuuriministeriölle, vaan esim. raittiustyössä ansioituneet ehdokkaat käsitellään sosiaali- ja terveysministeriössä ja kunnalliselämässä ansioituneet ehdokkaat valtiovarainministeriössä.

Esitykset on eräissä tapauksissa aihetta toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle keskusvirastojen kautta, siis opettajat opetushallituksen sekä papit ja muut kirkolliset toimihenkilöt Kirkkohallituksen kautta. Näin esityksiin saadaan vertailevaa tasapuolisuutta.

Esitykset kunniamerkeistä elokuun alkuun mennessä

Esitysten tulee olla ministeriössä kunakin vuonna ennen elokuun 1. päivää. Esitys tehdään ritarikuntien hallituksen vahvistamalle kunniamerkkiehdotuslomakkeelle, joka on saatavilla ritarikuntien internetsivuilta. Lomakkeen voi tilata Edita Publishing Oy:stä.

Määräaikaan mennessä ministeriöön toimitetut ehdotukset käsitellään ja toimitetaan edelleen ritarikuntiin. Ministeriöllä on kunniamerkkiesityksiä varten merkkiluokittaiset kiintiöt, joita se ei saa ylittää.

Ritarikuntien kanslia toimittaa myönnetyt kunniamerkit kunniakirjoineen ministeriöön, joka toimittaa ne edelleen esityksen tekijälle.

Tietoa ritarikunnista ja kunniamerkeistä myöntämisperusteineen on saatavissa ritarikuntien internetsivuilta.

Etusivu Ministeriö ja hallinnonala Kunniamerkkiesitykset