Hemsidan Ministeriet

Information om undervisnings- och kulturministeriets verksamhet

Bekanta dig med undervisnings- och kulturministeriets organisation, verksamhet och ekonomi via nedanstående länkar.

Ministeriet och förvaltningsområdet

I avsnittet presenteras ministrarna och ministeriets organisation samt ministeriets förvaltningsområde och sakkunnigorgan. Dessutom finns här information om bl.a. ministeriets historia samt om hur man använder undervisnings- och kulturministeriets logotyp. Läs mer

Lagstiftning

Avsnittet om lagstiftning innehåller centrala lagar och förordningar som gäller undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde samt information om lagstiftning som är under beredning vid ministeriet. Läs mer

Riktlinjer och finansiering

Avsnittet Riktlinjer och finansiering handlar om undervisningsministeriets medel för utveckling och styrning av utbildning, forskning, kultur, idrott och ungdomsarbete samt övrig verksamhet inom området. Avsnittet innehåller information om bl.a. strategier, riktlinjer, program samt information och dokument som gäller budget, resultatstyrning, statsandelar och tippningsmedel. Läs mer

Understöd

Avsnittet om understöd behandlar de understöd som man kan ansöka om från undervisnings- och kulturministeriet samt information om pris som beviljas av ministeriet. Blanketter och närmare information om understöden hittar du ämnesvis i samband med varje enskilt understöd. Läs mer

EU-ärenden

I avsnittet om EU-ärenden berättas om beredningen av EU-ärenden i Finland och i EU:s organ, samt om beslutsfattandet. EU-program och strukturfonder som hänför sig till undervisningsministeriets verksamhetsområde presenteras också. Mer om samarbetet inom EU hittas i samband med respektive delområde. Läs mer

Internationella ärenden

Undervisnings- och kulturministeriet bereder riktlinjer och avtal inom sitt eget verksamhetsområde med tanke på samarbete med internationella organisationer, råd och andra organisationer. Avsnittet behandlar bl.a. verksamheten inom FN och dess organisationer, regionala samarbetsorganisationer samt förvekligandet av program och initiativ i anslutning till olika utmaningar och teman. Samarbetet presenteras enligt verksamhetsområde.
Läs mer

Kontaktuppgifter och ärenden

Nedan finns en förteckning över ministeriets allmänna kontaktuppgifter. I registret för personal och arbetsuppgifter hittar du närmare kontaktuppgifter till ministeriets personal. I avsnittet om att anhängiggöra ärenden finns uppgifter om hur ärenden behandlas på ministeriet, samt information om relaterade tjänster. Läs mer