Etusivu Linjaukset ja rahoitus Veikkausvoittovarat

Veikkausvoittovaroista tukea urheilulle, taiteelle, tieteelle ja nuorisotyöhön

Merkittävä osa suomalaisen kulttuurin tuesta rahoitetaan Veikkauksen tuotoista kertyvillä veikkausvoittovaroilla, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa taiteelle, urheilulle, tieteelle ja nuorisotyöhön.

Veikkausvoittovarat jaetaan valtion talousarvion kautta opetus- ja kulttuuriministeriö toimialalle.  Veikkausta koskevia omistajaohjaus kuuluu valtioneuvoston kanslialle. Pelitoiminnan valvontaa koskevat asiat kuuluvat sisäasiainministeriölle.

Veikkausvoittovarojen kohdentamista säädetään laissa

Veikkausvoittovarat jaetaan arpajaislain mukaan urheilu ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen. Edunsaajien keskinäisestä suhteesta tuoton jaossa säädetään laissa. Sen mukaan tuotosta käytetään vuosittain urheilun ja liikuntakasvatustyön edistämiseen 25 %, nuorisotyön edistämiseen 9 %, tieteen edistämiseen 17,5 % ja taiteen edistämiseen 38,5 %. Jäljelle jäävä 10 % jaetaan samoihin tarkoituksiin vuosittain harkinnan mukaan.

Tarkemmin edunsaajat määritetään vuosittain valtion talousarviossa samoin kuin se, mikä osa käytetään lakisääteiseen ja mikä osa harkinnanvaraiseen valtionrahoitukseen. Rahoitusta säätelevät mm. laki opetus- ja kulttuuritoiminnan rahoituksesta sekä valtionavustuslaki.

Taide- ja kulttuuri edunsaajana

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee veikkausvaroilla teattereita, elokuva- ja valokuvataidetta, tanssi- ja säveltaidetta, rakennustaidetta, museo- ja perinnejärjestöjä sekä useita valtakunnallisia ja kunnallisia kulttuuritapahtumia ja muuta taide- ja kulttuuritoimintaa.

Taiteen edistämiskeskus toimii merkittävänä määrärahojen jakajana ministeriön lisäksi.

Urheilu edunsaajana

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa tukea esimerkiksi urheilujärjestöille, urheilutapahtumiin, liikunnan koulutukseen ja tutkimukseen, liikuntapaikkarakentamiseen, urheilun apurahoihin ja valmennukseen, kuntien liikuntatoimintaan, liikunnan kansainväliseen yhteistyöhön ja moniin muihin liikunnan eri toimintoihin.

Tiede edunsaajana

Suurin osa tieteelle osoitetusta tuesta kohdennetaan Suomen Akatemialle, joka tukee tutkimusta tieteelliseen laatuun perustuvalla pitkäjänteisellä rahoituksella.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää varoja mm. tutkimusinstituuttien ja -laitosten sekä eräiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten toimintaan, kansainvälisen tieteellisen yhteistyön menoihin ja jäsenmaksuihin sekä tiedonjulkistamisen edistämiseen. Tukea saavat myös arkistot ja tieteelliset kirjastot.

Nuorisotyö edunsaajana

Nuorisotyöhön varoja saavat mm. kansalaisjärjestöt ja kuntien nuorisotoiminta, valtakunnalliset nuorisokeskukset, nuorisotutkimus ja -koulutus sekä kotimaiset ja kansainväliset nuorisohankkeet.

Määrärahoilla toteutetaan myös lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman toimenpiteitä.Etusivu Linjaukset ja rahoitus Veikkausvoittovarat