Etusivu Linjaukset ja rahoitus Strategiat ja ohjelmat

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan strategiat ja ohjelmat

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia suuntaa ministeriön ja toimialan toimintaa vuoteen 2020 saakka. Siinä yhteisenä tahtotilana on, että Suomi on osaamisen, osallistumisen ja luovuuden kärkimaa. Sivistyksen toimialat - koulutus, tiede, kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö - muodostavat keskeisen vastuualueen suomalaisessa yhteiskunnassa.


Toimialan strategiset painopisteet ovat:

  • sivistyksen vetovoiman säilyminen
  • yhteiskunnan kilpailukyvyn vahvistaminen
  • alueiden ja elinympäristöjen elinvoimaisuuden tukeminen
  • osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 2020. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:4

Kehittämissuunnitelmat ja -ohjelmat tarkentavat tavoitteita

Keskeisiä strategioita, suunnitelmia ja ohjelmia ovat mm. 

Tavoitteita toteutetaan ohjelmina ja hankkeina

Strategioissa ja linjauksissa esitettyjä tavoitteita toteutetaan mm. erilaisin toimenpideohjelmin ja hankkein. Usein hankkeita ja ohjelmia toteutetaan eri hallinnonalojen ja toimijoiden yhteistyönä.

Hankkeita ja ohjelmia valmistellaan toimikunnissa, neuvottelukunnissa ja työryhmissä. Opetusministeriön asettamista kehittämis- ja uudistushankkeista on koottu tiedot valtioneuvoston hankerekisteriin (HARE).

Etusivu Linjaukset ja rahoitus Strategiat ja ohjelmat