Hemsidan Idrott Hederspris och förtjänsttecken

Hederspris och förtjänsttecken

Undervisnings- och kulturministeriet förlänar finska idrottare hederspris som erkänsla för en betydande idrottskarriär eller för en betydande sportprestation. De första Pro Idrott-priserna förlänades år 2000.

Som hederspris förlänas årligen Pro Idrott-pris och Pro Idrott-medaljer. En arbetsgrupp utsedd av undervisningsministeriet gör upp förslag till vem som förlänas hederspris.

Från och med 2013 kan Pro idrott -priset årligen beviljas till OS-vinnare med beaktande av deras utkomstmöjligheter. Priset beviljas inte till personer under 60 år. Genom denna ändring vill man likställa OS-vinnare med aktörer inom kultursektorn som kan beviljas konstnärspension. Pristagarnas namn publiceras inte på Internet utan särskilt lov.

Förtjänsttecken inom motion och idrott

Undervisnings- och kulturministeriet förlänar årligen (26.2) förtjänsttecken inom motion och idrott åt personer som utmärkt sig i finländsk motionskultur och idrott.

Förslag till förtjänsttecken skall tillställas undervisnings- och kulturministeriet före den 31 oktober året före utdelningsåret. Statens idrottsråd behandlar och ger ett uttalande om förslagen för undervisnings- och kulturministeriets beslut.

Förtjänsttecken:

1. Finlands idrottskulturs förtjänstkors i guld (FI fk g.)
2. Finlands idrottskulturs förtjänstkors (FI fk)
3. Finlands idrottskulturs förtjänstmedalj med förgyllt kors (FI fm mgk.)
4. Finlands idrottskulturs förtjänstmedalj (FI fm)

Finlands idrottskulturs stora förtjänstkors (FI s. fk) förlänas av undervisningsministeriet. Stora förtjänstkorset förlänas som erkänsla för synnerligen förtjänstfullt arbete till fromma för Finlands idrottskultur och idrott. Det kan förlänas endast finska medborgare och högst tolv samtida personer.

Hemsidan Idrott Hederspris och förtjänsttecken