Hemsidan Idrott Idrottsvetenskaplig forskning

Idrottsvetenskaplig forskning

Idrottsvetenskaplig forskning bedrivs vid universitet och forskningsanstalter och av enskilda forskare. Idrottsvetenskaplig högskoleutbildning anordnas vid idrottsvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet. Fakulteten utför också forskning inom området.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar anslag till idrottsvetenskaplig forskning. Bidrag för forskningsprojekt kan ansökas av forskningsgrupper och enskilda forskare. Verksamhetsbidrag för forskningsgrupper kan ansökas av idrottsvetenskapliga forskningsgrupper, som forskar inom idrottsvetenskap och idrottsmedicin, idrott och hälsa, idrottsvetenskaplig informationsförmedling samt tävlings- och elitidrott.

Hemsidan Idrott Idrottsvetenskaplig forskning