Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Hallinto ja toimijat

Hallinto ja toimijat

Valtio ja kunnat vastaavat yleisten liikuntaedellytysten luomisesta kuten liikuntapaikoista. Liikuntaa järjestäviä liikuntaseuroja on yli 11 000. Terveysliikuntaa, harrasteliikuntaa ja erityisliikuntaa järjestävät kuntien ohella myös liikuntaseurat ja muut järjestöt.

Liikunta-asiat kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriössä kulttuuri- ja asuntoministerin toimialaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen liikunnan vastuualue johtaa, kehittää ja koordinoi liikuntapolitiikkaa liikuntalain ja hallitusohjelman linjausten mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä toimii valtioneuvoston asettama valtion liikuntaneuvosto jaostoineen.

Aluehallinnossa liikunta-asioita hoidetaan aluehallintovirastoissa, joiden asiantuntijaeliminä ovat alueelliset liikuntaneuvostot.

Kunnat luovat edellytyksiä asukkaittensa liikuntapalveluille sekä rakentavat ja ylläpitävät liikuntapaikkoja.

Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Hallinto ja toimijat