Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Avustukset Liikunnan koulutuskeskusten liikuntapaikkojen ja vapaa-aikatilojen perustamishankkeet

Liikunnan koulutuskeskusten liikuntapaikkojen ja vapaa-aikatilojen perustamishankkeet

Hakemuksen tyyppi/aihealue
liikunta
Hakuaika päättyy
31-12-2014
Lisätietoja
Mauri Peltovuori, puh. 0295 3 30254

Avustuksia voidaan myöntää liikunnan koulutuskeskusten liikuntapaikkojen rakentamiseen, peruskorjaukseen, hankkimiseen ja varustamiseen.

1. Avustukset perustamishankkeisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa liikunnan koulutuskeskusten haettavaksi valtionavustukset koulutuskeskusten perustamishankkeisiin vuonna 2015.

Hakemukset tulee toimittaa ministeriöön lomaketta nro 12 soveltaen 31.12.2014 mennessä osoitteella:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kirjaamo
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Hakemuksiin pyydetään liittämään L2-tasoiset tai sitä tarkemmat piirustukset sekä rakennustapaselostukset. Peruskorjaushankkeisiin liitetään hankkeesta tehty kuntokartoitus tai kuntotutkimus.

 

2. Hanke-esitykset valtakunnallisen rahoitussuunnitelman tarkistusta varten

Suunnitelma otetaan huomioon käytettävissä olevan määrärahan rajoissa myönnettäessä vuosittain valtionavustusta koulutuskeskusten perustamishankkeisiin.

Ministeriö vahvistaa vuosittain perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman seuraavalle neljälle vuodelle. Rahoitussuunnitelma koskee vapaasta sivistystyöstä (632/1998) annetun lain tarkoittamia liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeita.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää koulutuskeskuksia päivittämään vuosittain tiedot suunnitelmaan hyväksytyistä hankkeista ja tekemään mahdolliset uudet hanke-esitykset rahoitussuunnitelmaa 2015-2018 varten. Esitykset tehdään erikseen jokaisesta hankkeesta lomakkeelle Koulutuskeskusten rahoitussuunnitelmalomake (liite). Lisäksi hankkeet esitetään tärkeysjärjestyksessä koontalomakkeelle (liite). Tärkeysjärjestys voi poiketa hankkeiden vuosittaisesta järjestyksestä.

Esitykset rahoitussuunnitelmaan pyydetään toimittamaan 11.9.2015 mennessä opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Ohjeet ja aikataulut

 Lomakkeet

Voimassaoleva rahoitussuunnitelma

 

Myönnetyt avustukset:

2015201420132012 I 2011  I  2010 I 2009 | 2008 I 2007 I 2006 I 2005 I 2004

Opetus- kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 42 §:n perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain seuraavaa neljää vuotta varten perustamishankkeiden valtakunnallisen rahoitussuunnitelman.

Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Avustukset Liikunnan koulutuskeskusten liikuntapaikkojen ja vapaa-aikatilojen perustamishankkeet