Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Avustukset Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeet

Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeet

Hakemuksen tyyppi/aihealue
liikunta
Lisätietoja
Mauri Peltovuori, puh. 0295 3 30254 tai Päivi Wathén 0295 3 30341

1. Avustukset perustamishankkeisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa liikunnan koulutuskeskusten haettavaksi valtionavustukset koulutuskeskusten perustamishankkeisiin vuonna 2016.

Hakemukset tulee toimittaa ministeriöön 31.12.2015 mennessä osoitteella:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kirjaamo
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Hakulomake

Valtionavustuksen hakulomake (doc) 

Ohjeet

 

2. Hanke-esitykset valtakunnallista rahoitussuunnitelmaa varten

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman seuraavalle neljälle vuodelle. Rahoitussuunnitelma koskee vapaasta sivistystyöstä (632/1998) annetun lain tarkoittamia liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeita. Suunnitelma otetaan huomioon käytettävissä olevan määrärahan rajoissa myönnettäessä vuosittain valtionavustusta liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeisiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää liikunnan koulutuskeskuksia päivittämään vuosittain tiedot suunnitelmaan hyväksytyistä hankkeista ja tekemään mahdolliset uudet hanke-esitykset rahoitussuunnitelmaa 2017-2020 varten. Esitykset tehdään erikseen jokaisesta hankkeesta lomakkeelle liikunnan koulutuskeskusten rahoitussuunnitelmalomake (liite). Lisäksi hankkeet esitetään tärkeysjärjestykseen koontilomakkeelle (liite). Tärkeysjärjestys voi poiketa hankkeiden vuosittaisesta järjestyksestä.

Esitykset rahoitussuunnitelmaan pyydetään toimittamaan 31.12.2015 mennessä opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Hakulomakkeet

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvisti 3.11.2015 nykyisen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille 2016-2019

 

Myönnetyt avustukset:

2016 I 2015201420132012 I 2011  I  2010 I 2009 | 2008 I 2007 I 2006 I 2005 I 2004

Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Avustukset Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeet