Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Avustukset Liikunnan koulutuskeskusten liikuntapaikkojen ja vapaa-aikatilojen perustamishankkeet

Liikunnan koulutuskeskusten liikuntapaikkojen ja vapaa-aikatilojen perustamishankkeet

Hakemuksen tyyppi/aihealue
liikunta
Hakuaika päättyy
31-12-2014
Lisätietoja
Mauri Peltovuori, puh. 0295 3 30254

Avustuksia voidaan myöntää liikunnan koulutuskeskusten liikuntapaikkojen rakentamiseen, peruskorjaukseen, hankkimiseen ja varustamiseen.

1. Avustukset perustamishankkeisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa liikunnan koulutuskeskusten haettavaksi valtionavustukset koulutuskeskusten perustamishankkeisiin vuonna 2015.

Hakemukset tulee toimittaa ministeriöön lomaketta nro 12 soveltaen 31.12.2014 mennessä osoitteella:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kirjaamo
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Hakemuksiin pyydetään liittämään L2-tasoiset tai sitä tarkemmat piirustukset sekä rakennustapaselostukset. Peruskorjaushankkeisiin liitetään hankkeesta tehty kuntokartoitus tai kuntotutkimus.

 

2. Hanke-esitykset valtakunnallisen rahoitussuunnitelman tarkistusta varten

Suunnitelma otetaan huomioon käytettävissä olevan määrärahan rajoissa myönnettäessä vuosittain valtionavustusta koulutuskeskusten perustamishankkeisiin.

Ministeriö vahvistaa vuosittain perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman seuraavalle neljälle vuodelle. Rahoitussuunnitelma koskee vapaasta sivistystyöstä (632/1998) annetun lain tarkoittamia liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeita.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää koulutuskeskuksia päivittämään vuosittain tiedot suunnitelmaan hyväksytyistä hankkeista ja tekemään mahdolliset uudet hanke-esitykset rahoitussuunnitelmaa 2015-2018 varten. Esitykset tehdään erikseen jokaisesta hankkeesta lomakkeelle Koulutuskeskusten rahoitussuunnitelmalomake (liite). Lisäksi hankkeet esitetään tärkeysjärjestyksessä koontalomakkeelle (liite). Tärkeysjärjestys voi poiketa hankkeiden vuosittaisesta järjestyksestä.

Esitykset rahoitussuunnitelmaan pyydetään toimittamaan syyskuun loppuun mennessä opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Ohjeet ja aikataulut

 Lomakkeet

Voimassaoleva rahoitussuunnitelma

 

Myönnetyt avustukset:

2015201420132012 I 2011  I  2010 I 2009 | 2008 I 2007 I 2006 I 2005 I 2004

Opetus- kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 42 §:n perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain seuraavaa neljää vuotta varten perustamishankkeiden valtakunnallisen rahoitussuunnitelman.

Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Avustukset Liikunnan koulutuskeskusten liikuntapaikkojen ja vapaa-aikatilojen perustamishankkeet