Hemsidan Idrott Idrottspolitik Understöd Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd)

Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd)

Typ av ansökan / ämnesområde
Idrott
Ansökningstiden går ut
18-12-2015
Ytterligare information
överinspektör Sari Virta, tfn 0295 3 30377, avdelningssekreterare Päivi Wathén, tfn 0295 330 341, fornamn.efternamn@minedu.fi

Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet (föreningsstöd) är avsett för att utveckla idrotts- och motionsföreningarnas grundläggande verksamhet. Föreningsstödet är avsett som ett statsunderstöd när föreningen vill utveckla hobbyverksamhet med låg tröskel för barn och unga, pröva på innovativa nya saker, göra verksamheten mångsidigare genom nya grenar eller utveckla hobbyverksamheten inom en gren. Med hjälp av föreningsstödet kan man också höja verksamhetens kvalitet och gemenskapskänsla samt stöda frivilligarbetet. Med hjälp av föreningsstödet främjas mångsidig medborgarverksamhet inom motion och idrott.

Med stöd av 14 § i idrottslagen (390/2015) utlyser undervisnings- och kulturministeriet ett behovsprövat anslag för utveckling av idrotts- och motionsföreningarnas grundläggande verksamhet. En förutsättning är att riksdagen anvisar de anslag som behövs för detta ändamål i statsbudgeten för 2016.

Ansökningshandlingar

Ansökningsanvisning 2016 (pdf)

Föreningsstödet söks elektroniskt på adressen www.seuraverkko.fi. Sökfuktionen öppnas den 19 november 2015.

Föreningsstödet söks i två faser så att den sökande i den första fasen fyller i en elektronisk ansökan i Seuraverkko på adressen www.seuraverkko.fi.

I den andra fasen sparar den sökande den ansökan som hen har gjort i den elektroniska omgivningen i form av en pdf-fil, skriver ut ansökan, undertecknar den och sänder den till undervisnings- och kulturministeriet på adressen: Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 Statsrådet.

Den sökande ombeds noga läsa igenom ansökningsanvisningarna när hen förbereder sin ansökan.

Hur man gör en utredning

En utredning om hur det beviljade understödet har använts ska lämnas in inom den tidsfrist som meddelas i stödbeslutet.Utredningen görs på undervisnings- och kulturministeriets blankett nr 2 (doc).


Beviljade understöd

2016 I 2015 I 2014 | 2013

Hemsidan Idrott Idrottspolitik Understöd Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd)